Informasjon om spesialundervisning // PPT IYO WAXBARASHADA BAAHIDA GAARKA AH OO 5 DAQIIQO – Ku socota adiga, Waalidka ah

Informasjonsarket “Spesialundervisning på fem minutter” gir informasjon til foresatte om hva barnet kan ha krav på om han eller hun ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære undervisningen.