Tilgjengelig på

Foreldremøter og samtaler การประชุมผู้ปกครองและการสนทนา

Gratis, flerspråklig materiell til bruk i foreldresamarbeidet, blant annet skjemaer, tekster, lydfiler og filmer på flere språk.

Invitasjon til foreldremøter // การประชุมผู้ปกครองสำหรับบิดามารดาและผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก

Thai

Bilde: PixabayForeldremøter er en viktig arena for samarbeid med foresatte i barnehage og skole. Da er det viktig at barnehagen og skolen legger til rette for at flest mulig foresatte møter på disse møtene. Det å få en invitasjon på et språk du behersker, oppleves som kjent og trygt. Dette bidrar til et likeverdig  samarbeid.   

Informasjon om ekskursjoner og leirskole // การไปทัศนะศึกษาแบบไปเช้าเย็นกลับและทัศนะศึกษาแบบไปค้างคืน ในช่วงการศึกษา

Thai

Illustrasjon: RedantMange foreldre kan synes det er uvant og fremmed at grunnskolen også innebærer ekskursjoner og overnattingsturer. Utdanningsdirektoratet har laget filmen «På tur» og NAFO har utarbeidet en brosjyre. Begge deler er oversatt til flere språk. Materiellet er laget for å informere og motivere foreldre til å la deres barn delta på turer og leirskole.  

Forberedelsesark til utviklingssamtale på flere språk

Thai

Skjermbilde fra Senter for flerspråklige barn og ungeForeldre, elever og lærer møtes til utviklingssamtaler høst og vår. Tema Morsmåls samarbeidspartner FBU i Sandnes har oversatt et forberedelsesark til utviklingssamtaler på flere språk. På den måten kan  minoritetsspråklige foreldre og elever forberede seg på samtalen på eget morsmål når det er nødvendig. FBU har tatt utgangspunkt i et ark som er i bruk på Porsholen skole. Lærere ved FBU har oversatt til flere språk som er aktuelle ved skolene i Sandnes.