Mobile menu

Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklig fagressurser

Flerspråklig fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

เกมบัตรคำศัพท์ฤดูร้อน

Artikkelbilde sommermemoryTema Morsmål har laget et memoryspill på flere språk. Spillet er laget med tanke på at man kan synliggjøre flere språk i barnegruppa mens man spiller og har det gøy.

เว็บไซต์ Tema Morsmål ได้จัดทำเกมบัตรคำในภาษาต่างๆขึ้น จากแนวความคิดที่จะทำให้ความหลากหลายของภาษาได้ปรากฎขึ้นให้กลุ่มเด็ก ซึ่งพวกเขาจะได้รับความสนุกในขณะที่พวกเขาเล่นเกมนี้ เกมบัตรคำนี้ประกอบไปด้วยคำศัพท์ 30 คำเกี่ยวกับฤดูร้อนในภาษานอร์เวย์และภาษาอื่นๆรวม 

อ่านต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับการทัศนศึกษาและการเข้าค่ายของโรงเรียน

tur i skogen 2Mange foreldre kan synes det er uvant og fremmed at grunnskolen også innebærer ekskursjoner og overnattingsturer.

ผู้ปกครองหลายคนอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยและรู้สึกแปลกที่โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีการทัศนศึกษาและการเดินทางที่มีการพักค้างคืน

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศนอร์เวย์ได้จัดทำภาพยนต์สั้น เรื่อง การเดินทาง(På tur) และ NAFO ได้ทำเอกสารแผ่นพับในเรื่องเดียวกัน ทั้งสองส่วนได้รับการแปลเป็นหลายภาษา สื่อนี้ทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและกระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นด้วยกับการยินยอมให้บุตรหลานเข้าร่วมการเดินทางทัศนศึกษาและการเข้าค่าย

 

อ่านต่อ

สุขอนามัยมือที่โรงเรียนอนุบาลในภาษาต่างๆ

illustrasjon av håndvaskI barnehagen er det innført nye rutiner for håndhygiene for å hindre smittespredning.

Tekst, illustrasjon, og lyd på flere språk. 

ในโรงเรียนอนุบาลมีการแนะนำขั้นตอนใหม่เพื่อสุขอนามัยของมือ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ในบทความนี้คุณจะเจอโปสเตอร์ที่แสดงสถาณการณ์ต่างๆ ที่เด็กต้องล้างมือเมื่อพวกเขาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาล คุณสามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์เหล่านี้ได้ โปสเตอร์สามารถนำไปใช้เพื่อแนะนำเด็กๆในโรงเรียนอนุบาลได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำโปสเตอร์ไปติดไว้ที่ผนังหรือแจกให้ผู้ปกครองได้  

อ่านต่อ

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนในภาษาต่างๆ

Velkommen tilbake udir Barnehager og skoler har vært stengt siden 12. mars. Nå åpner barnehagene igjen og skolene åpner for elevene fra 1.-4. klasse. 

หลังจากที่โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนต่างๆได้ปิดเรียนตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม ขณะนี้โรงเรียนอนุบาลได้เปิดเรียนอีกครั้ง และโรงเรียนได้เปิดเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น 1.-4. สำหรับหลาย ๆคน จะมีบางสิ่งที่แตกต่างไปบ้าง เมื่อพวกเขากลับไปโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนอีกครั้ง ผู้ปกครองหลายคนอาจมีคำถามว่าจะมีกฎใหม่ๆใดบ้าง ที่จะนำไปใช้ และเกี่ยวกับวิธีที่โรงรียนอนุบาลและโรงเรียนสามารถดูแลเด็กๆได้ กระทรวงการศึกษาได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียน ที่สามารถแบ่งปันกับผู้ปกครองได้ 

อ่านต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่บ้านในภาษาต่างๆ

Photo by Jessica Lewis on UnsplashPhoto by Jessica Lewis on UnsplashPå grunn av koronasmitte er skoler i Norge stengt. Selv om skolene er stengt, har ikke undervisningen stoppet. 

เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ต้องปิดโรงเรียน แม้ว่าโรงเรียนจะปิดแต่ยังคงมีการเรียนการสอนอยู่ 

โรงเรียนที่บ้านคืออะไร และเป็นอย่างไร ทำไมบางคนยังไปโรงเรียนทั้งที่โรงเรียนปิด และเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดอีกครั้ง ถือเป็นเรื่องปกติที่นักเรียนและผู้ปกครองหลายคนจะมีคำถามเกี่ยวกับโรงเรียนที่บ้าน ในบทความนี้คุณจะได้รับข้อมูลสื่อสารเกี่ยวกับโรงเรียที่บ้านในหลายภาษาทั้งที่มีเสียงอ่านและไม่มีเสียงอ่าน

อ่านต่อ

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no