Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

การเดินทางสำรวจครั้งสำคัญของชาวยุโรป - Europeernes store oppdagelsesreiser

Illustrasjon i svart-hvitt. Flere skip på havet.Illustrasjon: Adobe Stock.

 

Tema: Europeernes store oppdagelsesreiser

Beskrivelse: Opplegget er tospråklig som består av lesetekster, oppgaver, ordliste-Quizlet, lydfil på thai og nyttige lenker. Opplegget passer for mellomtrinnet og nyankomne elever. 

Тема: การเดินทางสำรวจครั้งสำคัญของชาวยุโรป

อ่านต่อ

สิ่งเสพติด

drugsTema: Rusmidler, konsekvenser av bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel.

Beskrivelse: Opplegget består av lesetekst, Quizlet-ordliste, lydfil, oppgaver, videoer og nyttige lenker som passer for mellom trinnet og nyankomne elever.

เนื้อหาเรื่อง: สิ่งเสพติด, ผลกระทบจากการเสพสิ่งเสพติดต่างๆ

คำอธิบาย: เนื้อหาเรื่องประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอ่าน คำศัพท์-Quizlet เสียงอ่าน แบบฝึกหัดเรื่อง วีดีโอ และเว็บไซด์ที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับนักเรียนระดับ 5-7 และนักเรียนที่ย้ายมาอยู่ใหม่

อ่านต่อ

ระบบประชาธิปไทยและระบบเผด็จการ

Demokrati Tema: Demokrati og diktatur, å leve i et demokrati og i et samfunn uten demokrati.

Beskrivelse: Opplegget består av lesetekster, oppgaver, lydfil på thai og Quizlet. Undervisningsopplegget passer for mellomtrinnet.

เนื้อหาเรื่อง: ระบบประชาธิปไทย และระบบเผด็จการ, การใช้ชีวิตในสังคมที่มีการปกครองในระบบประชาธิปไตย และในสังคมที่มีการปกครองในระบบการปกครองอื่น

คำอธิบาย: เนื้อหาการสอนประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องสำหรับอ่าน แบบฝึกหัดเรื่อง ไฟล์เสียงอ่านภาษาไทย และ Quizlet ซึ่งเหมาะสมกับระดับ 5-7

อ่านต่อ

อาชีพ

YrkerTema: Yrker; hva man gjør og hvor man jobber i de ulike yrker. 

Beskrivelse: Opplegget passer for barnetrinnet og nyankomne elever. Materialet består av Quizlet, VØL-skjema, tankekart, oppgaver og spill. 

เนื้อหาเรื่อง: อาชีพ; หน้าที่ และสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพ

คำอธิบาย: เนื้อหาเรื่องเหมาะสมกับระดับ 1-4 และนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษานอร์เวย์ เนื้อหาประกอบด้วย Quizlet, แบบฟอร์ม VØL-skjema, แผนที่ความคิด, แบบฝึกหัด และเกมส์บัตรคำ 

อ่านต่อ

การเลือกตั้งเทศบาลท้องถิ่น

supernytt kommunevalg stortTema: Kommunevalg

Beskrivelse: Opplegget består av lesetekster, oppgaver og nyttige lenker som passer for ungdomstrinnet.

เนื้อหาเรื่อง: การเลือกตั้งท้องถิ่น

คำอธิบาย: เนื้อหาการสอนประกอบด้วย เนื้อหาเรื่อง แบบฝึกหัดเรื่อง เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านต่อ

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no