Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Olav den hellige // กษัตริย์อูลาฟ์วผู้ศักดิ์สิทธิ์

Maleri i farger. En person ligger i midten av bildet. Rundt personen står flere personen og sikter på personen med våpen.Maleri: Lisens: Public domain.Her er et tospråklig opplegget som består av lesetekster, lydfiler, oppgaver, tankekart og ordliste-Quizlet som passer for mellomtrinnet.

 นี่คือเนื้อหาการสอนสองภาษา ประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอ่าน ไฟล์เสียงอ่าน  แบบฝึกหัดเรื่อง แผนที่ความคิด และคำศัพท์-Quizlet เหมาะสำหรับระดับ 5-7

 Ressurser

pdfLesetekst om Olav den hellige på norsk

pdfTankekart om Olav den hellige ( kun utskrift)

docxLesetekst om Olav den hellige med oppgaver på thai

pdfOppgave om Olav den hellige på norsk og thai

docxOrdliste til temaet om Olav den hellige på norsk-thai

Ordliste_quizlet

Lydfil på norsk


 

 

Lydfil på thai


 

 

 

 

 

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no