Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Livssynshumanisme // ลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิต

Illustrasjonen viser en versjon av logoen til Humanists International. Logoen kalles Happy Man. Den illustrerer en person som står og strekker hendene i været. Logoen er gullfarget med svart bakgrunn.Illustrasjon: Adobe StockHva vil det si å være livssynshumanist og hva er bakgrunnen og særpreg for Human-Etisk Forbund i Norge og livssynshumanismen i verden? Forklaringen finnes i leseteksten om Livssynshumanismen. Under undervisningsressurser finnes også oppgaver, lydfil til lesetekster og lenke til temaordliste. Teksten passer for ungdomstrinnet.

ผู้นับถือลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิต ความเป็นมาและความสำคัญของสมาคมมนุษยนิยมของนอร์เวย์ รวมถึงลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิตทั่วโลก คืออะไร คำอธิบายอยู่ในเนื้อหาสำหรับอ่านในเรื่องลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิต ใต้หัวข้อเนื้อหาประกอบการสอนยังมีแบบฝึกหัดเรื่อง เสียงอ่าน และลิงก์คำศัพท์ เนื้อหาเหมาะสมกับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

อ่านต่อ

Platon og Aristoteles // เพลโตและอริสโตเติล

Foto: PixabayHer er tekster med oppgaver om Platon og Aristoteles som består av fortelling og diskusjon om deres ideer. I tillegg finner du SAM-skjema, lydfiler, Quizlet-ordliste og nyttige lenker. Materiralet passer for mellomtrinnet.

เนื้อหาเรื่องพลาตอน(เพลโต)และอริสโตเติลพร้อมแบบฝึกหัด ประกอบด้วยเรื่องเล่าและการสนทนาเกี่ยวกับทฤษฎีของพวกเขา นอกจากนี้คุณยังมี แบบฟอร์ม-SAM, ไฟล์เสียงอ่าน, คำศัพท์-Quizlet และเว็บไซด์ที่มีประโยชน์ เนื้อหาการสอนเหมาะสำหรับระดับ 5.-7.

 

อ่านต่อ

Fortellingen om Muhammed // เรื่องเล่าเกี่ยวกับมูฮัมเมด

Bildet viser en koranbok som ligger på et hvitt stoff.Bilde: PixabayFortellingen om Muhammed er en viktig del av Islams lære. Etter at engel Gabriel fortalte Muhammed at han var budbringer til guden Allah, var det vanskelig for ham å kjempe før han fikk mange tilhengere. Teksten er på thai og passer for 3.-4. trinn. Her finner du også lydfil og ordliste i form av Quizlet.

เรื่องเล่าเกี่ยวกับมูฮัมเมดเป็นส่วนที่สำคัญของการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม หลังจากที่นางฟ้ากาบริเอลได้บอกมูฮัมเมดว่ามูฮัมเมดคือศาสนทูตของพระอัลเลาะห์ ถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับมูฮัมเมดที่ต้องต่อสู้ก่อนที่เขาจะได้ผู้นับถือศาสนาอย่างมากมาย เนื้อหาเรื่องเป็นภาษาไทยและเหมาะสมกับนักเรียนระดับ 3-4  ที่นี่ยังมีเสียงอ่านและคำศัพท์ใน Quizlet ด้วย

 

อ่านต่อ

Kristne høytider // วันสำคัญทางศาสนาและกฎการดำเนินชีวิตของศาสนาคริสต์

Bilde av et barn som blir døpt ved døpefonten i en kirke av en prest I artikkelen finnes en leseksten med tilhørende oppgaver og ordlister om kristne høytider og leveregler på thai. I tillegg finnes to filmer.

เนื้อหาเรื่อง: วันสำคัญทางศาสนาและกฎการดำเนินชีวิตในศาสนาคริสต์, แนวทางปฏิบัติตามศาสนาคริสต์คือกฎในการดำเนินชีวิต การอธิฐาน พิธีล้างบาป พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา

คำอธิบาย: เนื้อหาเรื่องเหมาะสำหรับระดับ 3-4 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาข้อเท็จจริง แบบฝึกหัดเรื่อง เกมส์ความจำ และวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่อง

 

อ่านต่อ

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no