Ti språksesjoner på NAFO- konferansen 2018

Første konferansedag begynte med et felles program for alle konferansedeltakerne. Etter lunsj ble konferansen delt i to med en del for skole og en for barnehage.

Konferansemiddag

Bilde av fremføring av en Bollywood dans
Foto: Majja Jansson
Bilde av dansende mennesker på NAFO-konferansen
Foto: Claudia Almeida Alawi

På kvelden deltok de aller ivrigste konferansedeltakerne på en festmiddag med kulturelle innslag som klassisk gitar og Bollywoodddans.

Dag to

Den andre dagen kunne konferansedeltakerne først velge mellom ulike paralleller. Flere av Tema Morsmålsredaktørene bidro også på noen av parallellsesjonene.

  • Ilham Tawfiq og Mitra Assi holdt en workshop med rim og regler.
  • Beata Mirecka og Vanaja Uthayakumaran holdt en workshop om bruk av tospråklige fortellinger i barnehage og skole.
  • Dhayalan Velauthapillai holdt et innlegg om Morsmål som fremmedspråk på videregående skole.

Etter lunsj var det tid for språkkonferansene. I alt ti ulike språkkonferanser fant sted rundt omkring på OsloMet. På språkkonferansene møtes tospråklige lærere og barnehagepersonale med felles morsmål og har muligheter for å utveklse erfaringer og få et faglig påfyll. I år ble det holdt konferanser på arabisk, dari og pashto, litauisk, kurdisk, polsk, russisk, somali, tamil, thai og tigrinja. Språkkonferansene er en god møteplass for tospråklige lærere og barnehagepersonale.

Språkkonferansene ble ledet av språkredaktørene på Tema Morsmål. På hver språkkonferanse ble det drøftet problemstillinger rundt en undersøkelse NAFO gjorde om tospråklig opplæring i vår. Utkast til ny læreplan i morsmålsplan ble også diskutert og innspill ble sendt til utdanningsdirektoratet. For å se presentasjonene og lese mer om språkkonferansene kan du gå inn på de ulike språksidene. Presentasjonene er på de ulike språkene som ble benyttet på språkkonferansene.