Informasjon om spesialundervisning // PP-Hizmet Kurumu ve beş dakika içinde özel eğitim yardımı – ebeveynler için

Informasjonsarket “Spesialundervisning på fem minutter” gir informasjon til foresatte om hva barnet kan ha krav på om han eller hun ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære undervisningen.