Vi er her sammen
(ekstern lenke)

https://lesersokerbok.no/aktuelt/vi-er-her-sammen/

Leser søker bok om å lese og formidle tospråklige bøker.