Vi trenger mer feiring av den internasjonale morsmålsdagen 21. februar!

«For personer som bor et sted der eget morsmål ikke er utbredt, blir morsmålet en måte å kommunisere med landet sitt på, holde kulturen i live og dempe hjemlengselen.»

Ubah Aden
Bystyre representant for Oslo Arbeiderparti

Teksten er også publisert i Vårt Land

Den internasjonale morsmålsdagen er en årlig begivenhet som markeres over hele verden 21. februar. Målet er å skape økt bevissthet om flerspråklighet og kulturelt mangfold som en ressurs i en globalisert verden. I Norge er markeringen lite kjent, og det vil jeg gjøre noe med.

I tillegg til å være et middel for kommunikasjon er språk viktig for vår identitet. Morsmålet har en stor innvirkning på individets utvikling. Nelson Mandela sa en gang: «Hvis du snakker med en mann på et språk han forstår, går det til hodet på ham. Hvis du snakker til ham på språket hans, går det til hjertet hans.»

For personer som bor et sted der eget morsmål ikke er utbredt, blir morsmålet en måte å kommunisere med landet sitt på, holde kulturen i live og dempe hjemlengselen.

Truet språkmangfold

Det språklige mangfoldet er i økende grad truet fordi flere språk forsvinner. Ifølge UNESCO har vi over 6000 ulike språk i verden, men et mindretall brukes i utdanning og i det offentlige, og enda færre brukes i den digitale verden. 43 prosent av verdens språk står i fare for å forsvinne dersom man ikke arbeider aktivt for å beholde dem.

Bakgrunnen for datoen knytter seg til delingen av India, der det som i dag er Bangladesh en del av Pakistan. Den pakistanske regjeringen erklærte urdu som offisielt språk, og bengali som var morsmålet til en stor andel av innbyggerne fikk ingen slik status. Dette skapte store spenninger og studenter ved Universitetet i Dhaka protesterte den 21. februar 1952. Situasjonen eskalerte og resulterte i at flere ble drept. Bangladesh sendte inn forslag til UNESCOs generalkonferanse i 1999 om å gjøre denne datoen til internasjonal morsmålsdag, og dagen har blitt markert over hele verden siden 2000.

I Norge er dessverre kjennskapen til markeringen lav. Selv her i Oslo, hvor 200 ulike nasjonaliteter er representert, feires det beskjedent. Det må endres.

Morsmålsmarkeringen bør være en viktig dag for Oslo kommune og oslofolk. Det bør være en dag hvor vi feirer med stolthet og synliggjør ressursen som det flerkulturelle mangfoldet representerer og bringer inn i byen vår. Oslo skal ha rom til alle kulturer og alle språk, og en slik feiring kan bidra til at alle føler seg inkludert ved at deres kultur og bakgrunn er akseptert.

Viktigheten av morsmålsopplæring

Som skolepolitiker for Arbeiderpartiet har morsmålsopplæring vært et område jeg har vært engasjert i lenge. Jeg er overbevist om at å styrke opplæring i morsmål skaper inkludering, forbedrer læringsutbytte og faglige prestasjoner. Flerspråklig opplæring basert på morsmålet gir dermed alle elever mulighet til å ta full del i samfunnet. Det fremmer gjensidig forståelse og respekt for hverandre og bidrar til å bevare språklige kulturarv.

Årets morsmålsfeiring den 21. februar er virkelig noe å glede seg til. Dyktige organisasjoner som NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring), Leser søker bok, Det flerspråklige bibliotek, Deichman og Norsk barnebokinstitutt går sammen for å lage en uforglemmelig markering på flere steder i byen og hvor både barnehagebarn, skoleelever og voksne skal delta. Under den årlige morsmålmarkeringen setter vi i Norge søkelys på dette, i likhet med mange av UNESCOS øvrige medlemsland.

Bilde av samarbeidspartnere
Fra venstre- Hanna Bovim Bugge (Leser søker bok) Oddvar Thorsen (Deichmann), Ubah Aden (Skolepolitikker for Arbeiderpartiet), Oddbjørn Hansen (Det flerspråklige bibliotek), Lene Østli (NAFO) og Elise Wagner Finnanger (NAFO).
Bilde av Ubah Aden