Flerspråklige ressurser med tema brannvern

Her finner du ressurser som handler om brannvern på flere språk.
Klikk på lenken og velg ønsket språk.

Brosjyre om brannsikkerhet

«Brannsikker bolig» er en digital brosjyre som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet i hjemmet. Brosjyren er oversatt til 39 ulike språk. 

Ladevettreglene på flere språk

Ladevettreglene er tilgjengelig på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk, i tillegg til 18 andre språk.

Film: Brannsikkerhet hjemme

En animasjonsfilm med en elg i hovedrollen skal formidle brannsikkerhet i hjemmet. Filmen er en del av et undervisningsopplegg utviklet av Etat for inkludering i samarbeid med Bergen brannvesen.

Bildekort med tema brannvern

Hvert år i uke 38 markeres brannvernuka i mange barnehager og skoler over hele landet. Bruk kortene i forbindelse med brannvernuka og ellers i året for å sette fokus på brannvern.