Tilgjengelig på

Å jobbe med fortelling

Flerspråklige fortellinger kan brukes på mange måter, både i barnehage, skole, SFO og voksenopplæring. Her finner du tips og ideer til ulike måter å arbeide med de flerspråklige fortellingene.

Flerspråklige fortellinger og matematikk

Norsk (bokmål)

Under fagområdet Antall, rom og form i Rammeplanen står det blant annet at personalet skal bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning.  I denne artikkelen finner du et pedagogisk opplegg som viser hvordan fortellingen om Hatteselgeren kan være utgangspunkt for å arbeide med bl.a. dette fagområdet. Gjennom formidling av litteratur kan personalet blant annet bidra til at barn oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger, at de får ulike erfaringer