Tilgjengelig på

Fagområder

På denne siden vil du finne gratis flerspråklige ressurser som ansatte i barnehage og skole kan bruke sammen med barn og elever. Her finnes fagtekster, filmer, sanger, spill, rim og regler. Alle ressursene har tilknytning til Rammeplan for barnehager og/eller læreplaner i fag for grunnskolen.

Flerspråklige fortellinger og matematikk

Norsk (bokmål)

Under fagområdet Antall, rom og form i Rammeplanen står det blant annet at personalet skal bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning.  I denne artikkelen finner du et pedagogisk opplegg som viser hvordan fortellingen om Hatteselgeren kan være utgangspunkt for å arbeide med bl.a. dette fagområdet. Gjennom formidling av litteratur kan personalet blant annet bidra til at barn oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger, at de får ulike erfaringer