Om morsmål.no

Nettsiden morsmål.no henvender seg til ansatte i barnehage, skole og til alle som arbeider for å utvikle språklig og kulturelt mangfold i utdanningsløpet.

Gratis flerspråklige ressurser

På morsmål.no publiseres gratis flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole. Nettsiden skal samle og utvikle ressurser for flerspråklig arbeid i barnehagen, og morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i skolen. Eksempler på ressurser er tospråklig fagtekster om temaer i skolens fagområder, sanger, fortellinger, rim og regler eller lenker til andre ressurser og nettsider som er relevant for målgruppen.

Bakgrunn

I stortingsmelding 23, Språk bygger broer, initierte Kunnskapsdepartementet et nordisk samarbeid om digitale læringsressurser på ulike språk. Sverige hadde siden 2001 hatt en side som heter Tema Modersmål, og Norge ønsket å lage en norsk versjon av denne siden. Utdanningsdirektoratet fikk i 2009 i oppdrag å samarbeide med Sverige om å utvikle en lignende norsk side. Den norske versjonen ble lansert 22. oktober 2009, og fra 1. januar 2011 tok NAFO over ansvaret for siden.

Kontaktinformasjon

Nettverk

NAFO har samarbeid med tospråklige lærere, tospråklig personal fra barnehager og andre ressurspersoner. Sammen utvikler vi ressurser på flere språk til praksisfeltet.  I tillegg ønsker vi å formidle flerspråklige ressurser som er utviklet og laget av andre, og som kan inspirere til flerkulturelt og flerspråklig arbeid i barnehage og skole. Gjennom NAFOs arbeid får nettsiden stadig innspill fra fag -og praksisfeltet. På den måten kan vi være en nettside som oppfattes relevant for ansatte i barnehage og skole og for alle som arbeider for å utvikle språklig og kulturelt  mangfold i utdanningsløpet. 

 • Morsmålsdagen: bli inspirert av Ålesund!

  Bli inspirert! Ålesund kommune er klare for feiring av morsmålsdagen!

 • Tema Morsmål – 10 år

  Velkommen på flere språk i flere farger

  Den 15. oktober markerte NAFO 10-årsjubileet for nettsiden Tema Morsmål. 100 deltakere var samlet på OsloMet og det var også mulighet for å følge fagdagen online på OsloMet-tv. I salen var det samlet ansatte i barnehage og skole som til daglig jobber for inkluderende og tilrettelagt opplæring i flerspråklige og flerkulturelle barnehager og skoler.

 • Tema morsmål 10 år! – En hilsen fra Bodø

  Bilde av en lærer som hjelper elever
  Foto: NAFO

  Forfatteren Khaled Hosseini har skrevet så fint: «Dersom kultur var et hus, så var språk nøkkelen til inngangsdøren og alle rommene i huset». De tospråklige lærerne i Bodø kommune blir ofte kalt for «gullnøkler» p.g.a. den jobben de gjør med våre flerspråklige elever. De åpner mange små og store dører for våre om lag 300…

 • Tema Morsmål fyller 10 år – bursdagshilsen fra Ålesund

  Gruppebilde av tospråklige lærere i Ålesund fra skolestart 2019
  Foto: Ålesund kommune

  Andre bidrag i artikkelserien om Tema Morsmål i kommunene er sendt inn av Ålesund. De tospråklige lærerne i Ålesund bruker nettsiden Tema Morsmål aktivt. I artikkelen sender de en bursdagshilsen og forteller oss hvordan de bruker nettsiden aktivt i sin hverdag.

 • Tema Morsmål – viktig læringsressurs i Harstad

  I forbindelse med Tema Morsmåls 10-års jubileum har flere kommuner blitt invitert til å bidra i en artikkelserie om hvordan de bruker Tema Morsmål i barnehage og skole.  Først ut i denne artikkelserien er Harstad kommune. Harstad kommune er en mangeårig samarbeidskommune for NAFO.

 • Sunil Loona – på jobb for flerspråklige barn, elever, foreldre og lærere

  Foto: NAFO- TM konf 2015

  Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring vil sammen med samarbeidspartnere i Tema Morsmål rette oppmerksomheten mot en kjent, kjær og kunnskapsrik fagperson som nå velger å gå av med pensjon.

 • NAFOs nasjonale Tema Morsmål-konferanse 2017

  TM Sesjon
  Foto: NAFO

  Foto: NAFONAFOs sjette nasjonale Tema Morsmålskonferanse ble avholdt på Clarion Hotel Bergen Airport den 26. og 27. oktober 2017. I år var det fokus på matematikk og naturfag i skolen, og flerspråklighet og mangfold i den nye rammeplanen for barnehagen. Både tospråklige lærere og tospråklige assistenter i skoler og barnehager og deres norskspråklige kolleger deltok…

 • NAFOs nasjonale Tema Morsmålskonferanse 2016

  Storsalen
  Foto: NAFO

  Foto: NAFONAFOs femte nasjonale Tema Morsmålskonferanse ble avholdt på Sola den 24. og 25. november 2016. Konferansen rettet seg mot tospråklige lærere og morsmålslærere i skolen, og tospråklige barnehagelærere og assistenter i barnehage. Tilsammen var det 260 deltagere på konferansen.

 • Nasjonale Tema Morsmålskonferansen 2015

  IMG_1208.jpg
  Foto: NAFO

  Foto: NAFODen 26. og 27. november 2015 ble NAFOs fjerde Nasjonale Tema Morsmålskonferanse avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus. Målgruppen for årets konferanse var tospråklige lærere, morsmålslærere, tospråklige barnehagelærere og assistenter i barnehagen. De underviser i og arbeider med ett av følgende språk:

 • Tospråklige lærere i Sandnes og Porsgrunn deler erfaring

  Tospråklige lærere fra FBU og Porsgrunn kommune. Foto: privat

  NAFO samarbeider med mange kommuner. Tema Morsmål har blant annet språkredaksjoner både i Sandnes og Porsgrunn, samt at begge kommunene er representert i NAFOs kommunale skoleeiernettverk. Gjennom disse nettverkene åpnes det mulighet for samarbeid på tvers av fylkesgrenser. Nylig fikk Tospråklig avdeling ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter besøk av Flerspråklig senter for Barn og Unge (FBU) i…

 • NAFOs nasjonale Tema morsmålskonferanse 2014

  IMG_5340.jpg
  Foto: NAFO

  Foto: NAFONAFOs tredje nasjonale Tema Morsmålskonferanse ble avholdt i Sandnes den 20. og 21. november 2014. Årets konferanse var meget populær og deltakerlisten var fylt opp lenge før påmeldingsfristen av utgått. Konferansen rettet seg mot tospråklige lærere og morsmålslærere i skolen, tospråklige barnehagelærere og assistenter i barnehage, i tillegg til aktuelle foreldreorganisasjoner.Konferansen ble åpnet av…

 • Samarbeidskonferanse for Tema Morsmål og Tema Modersmål

  IMG_0625.JPG
  Foto: NAFO

  Foto: NAFODen årlige samarbeidskonferansen mellom Tema Modersmål og Tema Morsmål ble avholdt på Hamar den 3.-5. september, med rundt 90 deltagere. Det er det 6. året redaksjonene for de svenske og norske språksidene møtes for å videreutvikle arbeidet med nettsidene. Skolelederne fra nettsidenes samarbeidende kommuner deltok også på konferansen. Tema Morsmål samarbeider med både Bergen,…

 • Nasjonale Tema Morsmål konferanse 2013

  flerspråklige_fortellinger.JPG
  Foto: NAFO

  Foto: NAFODen 28. og 29. november var over 240 deltakere samlet i Trondheim, for å delta på Tema Morsmål sin nasjonale konferanse for morsmålslærere, tospråklige lærere og tospråklige ansatte i barnehage og skole. Konferansen ble avholdt over to dager, hvorav den første dagen var samlet i storsalen ved Rica Nidelven hotell. På konferansens andre dag var det…

 • Felles konferanse – Tema morsmål og Tema modersmål 2013

  Foto: NAFO

  Den femte felleskonferansen for Tema Morsmål og Tema Modersmål ble holdt i Riga i Latvia den 5. og 6. september 2013. Skolverket i Sverige, som drifter den svenske nettsiden Tema Modersmål, var hovedarrangør for årets konferanse. Til sammen deltok rundt 90 personer fra Sverige og Norge på konferansen, både redaktører og redaksjonsmedarbeidere for de ulike…

 • NAFOs nasjonale Tema morsmål- konferanse 2012

  konferanse 19.11
  Foto: NAFO

  Foto: NAFODa er den nasjonale konferansen for Tema morsmål overstått. Over 500 deltagere fra hele landet var samlet i Bergen den 19. og 20. november. Både tospråklige lærere og assistenter, lærere, førskolelærere, barnehage- og skoleledere, foreldre og andre interessserte. Det var også deltagere fra Sverige og Danmark.  

 • Tema modersmål og Tema morsmål konferanse Hurdalsjøen 6. – 7. september 2012

  Foto av Hurdal Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter AS
  Foto av Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

  Foto av Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)Dette er et samarbeid mellom Tema modersmål/Tema morsmål i Sverige og Norge, og i år var det Norges tur til å arrangere konferansen. Vi var på idylliske Hurdalsjøen hotell og konferansesenter, som ligger 25 minutter fra Gardermoen. Det var rundt 90 deltakere, fordelt på 60 svensker og 30 nordmenn.…