Tilgjengelig på

Bøker og fortellinger

Her finner du lenker til fortellinger og bøker på flere språk, både tekster og innlest lyd. Alt er gratis og kan egne seg for barn, elever og voksne.

De flerspråklige fortellingene på Tema Morsmål

Norsk

Ill: Svetlana VoronkovaDe flerspråklige fortellingene på Tema Morsmål  kan inspirere både barnehager og skoler til å skape inkluderende leke- og læringsmiljøer. Fortellingene gir mange muligheter til å jobbe flerspråklig. Fortellingene er spesielt godt egnet i flerspråklige barnegrupper. Alle som forstår norsk vil ha glede av fortellingene. De som har et annet morsmål kan samtidig få gleden av å lytte til fortellingen på dette språket.

Flerspråklige fortellinger og matematikk

Norsk

Under fagområdet Antall, rom og form i Rammeplanen står det blant annet at personalet skal bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning.  I denne artikkelen finner du et pedagogisk opplegg som viser hvordan fortellingen om Hatteselgeren kan være utgangspunkt for å arbeide med bl.a. dette fagområdet. Gjennom formidling av litteratur kan personalet blant annet bidra til at barn oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger, at de får ulike erfaringer