Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt.

Det er utført tester av universell utforming på innholdet som er tilgjengelig på morsmål.no. Testene er utført ved hjelp av automatiserte verktøy og ved manuell testing, i henhold til kravene i WCAG 2.1.

Manuell test har hatt følgende fokus:

  • prinsipp 3 for universell utforming: «Enkel og intuitiv bruk»
  • mulig å navigere og skalere sider i henhold til krav
  • sjekk av kontraster og fargevalg
  • sjekk av responsivt design

Status for innhold som ikke er universelt utformet:

Det er avdekket noen feil under test av morsmal.no per 29.04.2024.

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt) (Nivå A)

Innholdet i «Hør en fortelling» har ikke alternativ i form av tekst på siden.

1.4.3 Kontrast (minimum) (Nivå AA)

Det finnes brudd på dette kriteriet i noen artikler. Noen overskrifter har lav kontrast.

1.4.12 Tekstavstand (Nivå AA)

Tekstørrelsen er gjort er fast ved hjelp av en absolutt lengdeenhet. Dette skal endres til en relativ lengdeenehet.

Konsekvensen for brukeren er at brukeren ikke selv kan justere tekststørrelsen i nettleseren. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

2.1.1 Tastatur (Nivå A)

Det er umulig å navigere innholdet på «Les en fortelling» med tastatur. https://morsmal.no/lesenfortelling/

2.1.2 Ingen tastaturfelle (Nivå A)

Det er umulig å navigere innholdet på «Les en fortelling» med tastatur. Bruker blir stående fast i noe element. https://morsmal.no/lesenfortelling/

Prinsipp 3: Forståelig

3.1.1 Språk på siden (Nivå A)

Mest av språkkodene er angitt i standarden ISO 639-1. Noen minoritetssspråk har språkkoder i ISO 639-2.

3.1.2 Språk på deler av innhold (Nivå AA)

Noen tospråklige overskrifter mangler språkkoder.

Vi bryr oss om tilgjengelighet!

Morsmal.no tar universell utforming på alvor. Arbeidet med å møte standard for universell utforming er påbegynt og gjennom jevnlig testing avdekker vi og retter opp i avvik. På den måten blir brukeropplevelsen best mulig.

Hvordan kan du si ifra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Opplever du som bruker av www.morsmal.no noe som hindrer deg i få tak i informasjonen du er ute etter?

Ta kontakt med oss