Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring for nettsiden https://morsmal.no

«Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt.»

Status for www.morsmal.no per 01.02.2021.

Det er utført tester av universell utforming på innholdet som er tilgjengelig på www.morsmal.no Testene er utført ved hjelp av automatiserte verktøy og ved manuell testing, i henhold til kravene i WCAG 2.0.

Manuell test har hatt følgende fokus:

  • Sjekk med hovedfokus på Prinsipp 3 for universell utforming: «Enkel og intuitiv i bruk»
  • Mulig å navigere og skalere sider i henhold til krav
  • Sjekk av kontraster og fargevalg på side og i bilder
  • Sjekk av responsivt design.

Kjente avvik

Følgende avvik er avdekket under test av www.morsmal.no.

Navigering i kartløsning

Begrenset mulighet for navigering med tastatur (A) WCAG 2.0:2.1.1.a

Manglende fokusindikator ved tastaturnavigering (A) WCAG 2.0:2.4.7.a

Bilder

Noen bilder mangler alternativ tekst (A) – WCAG 2.0: 1.1.1

Kontrast

Noen linktekster har ikke tilstrekkelig kontrast (AA) – WCAG 2.0: 1.4.3

Lenker

Linker må ha en beskrivende tekst (AA) – WCAG 2.0: 2.4.4, 4.1.2

Skjema

Manglende betegnelse på skjemaelementer (AA) – WCAG 2.0: 1.3.1, 4.1.2

Vi bryr oss om tilgjengelighet!

www.morsmal.no tar universell utforming på alvor. Arbeidet med å møte standard for universell utforming er påbegynt og gjennom jevnlig testing avdekker vi og retter opp i avvik. På den måten blir brukeropplevelsen best mulig.

Hvordan kan du si ifra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Opplever du som bruker av www.morsmal.no noe som hindrer deg i få tak i informasjonen du er ute etter?

Ta kontakt med oss