Katta som var så fæl til å ete//Bussá mii lei nu vuovdái

I Norge bor det mange ulike mennesker som til sammen snakker over 150 forskjellige språk! Derfor har Litteraturhuset laget «Flerspråklig fortellerstund», digitale fortellerstunder hvor barn kan høre historier og eventyr – fortalt på to språk!

katta som var så fæl til å ete
katta som var så fæl til å ete