Kulturbro Forlag AS

Kulturbro Forlag arbeider for å fremme integrering, kulturfoståelse og språkutvikling gjennom utveksling av litteratur mellom ulike kulturer og på forskjellige språk.

Her finner du flerspråklige barnebøker på ulike språk i samme bok.