De ubudne gjestene // مهمانان ناخوانده / داستانی از ایران

  داستان مهمانان ناخوانده قصه ای است از ایران

این داستان بصورت تصویری درآمده و همزمان به دو زبان مختلف بازگوئی میشود

یعنی به دو زبان نروژی فارسی، نروژی سومالی، نروژی تامیل و بالاخره نروژی اردو

این بازگوئی در هر دو زبان بکار گرفته شده همزمان صورت میگیرد و دو نفر که به آن دو زبان تسلط کافی دارند بازگوئی میشوند

در ارتباط با بازگویی همزمان به دو زبان فارسی و نروژی باید به اطلاعتان برسانیم که بازگویی نروژی توسط سارا رامین اوسموندسن و بازگوئی فارسی توسط مهدا ذوالفغاری انجام شده است. هر دوی آنها یعنی سارا و مهدا در خانه بازگویی مشغول فعالیت هستند

بطور کلی این کار بازگویی و تصویربرداری از آنها به چندین زبان همزمان، یک همکاری مشترکی است ما بین مرکز ملی آموزش چندفرهنگی و خانه بازگوئی

ویرایش این کار توسط الیاس لونا میکله بوست انجام گرفته است

این کار بسیار کار جالبی است چرا که کودکانی که تسلط به دو زبان بکار رفته در این بازگویی را دارند میتوانند همزمان یک داستان را به دو زبان مختلف گوش دهند، بطور مثال همین قصه مهمانان ناخوانده را میتوانند هم کودکان فارسی زبان و هم کودکان دری زبان که همزمان به زبان نروژی هم تسلط دارند به دو زبان نروژی و فارسی یا دری گوش کنند

 برای گوش دادن به این قصه به دو زبان نروژی و فارسی بطور همزمان میتوانید لینک زیر را کلیک کرده و هم به داستان گوش بدید و هم تصاویر مربوطه را که توسط خانم اسوتلانا ورونکووا انجام گرفته مشاهده کنید