Dei ubodne gjestane – ei forteljing frå Iran

Boka er tospråkleg og er omsett til over 15 språk. Dette gir mange ulike moglegheiter til å synleggjere språkleg mangfald.