Reven som gjeter//ڕێوییەک وەک شوان

I Norge bor det mange ulike mennesker som til sammen snakker over 150 forskjellige språk! Derfor har Litteraturhuset laget «Flerspråklig fortellerstund», digitale fortellerstunder hvor barn kan høre historier og eventyr – fortalt på to språk!

reven som gjeter
reven som gjeter