Samarbeidskonferanse for Tema Morsmål og Tema Modersmål

Den årlige samarbeidskonferansen mellom Tema Modersmål og Tema Morsmål ble avholdt på Hamar den 3.-5. september, med rundt 90 deltagere. Det er det 6. året redaksjonene for de svenske og norske språksidene møtes for å videreutvikle arbeidet med nettsidene. Skolelederne fra nettsidenes samarbeidende kommuner deltok også på konferansen. Tema Morsmål samarbeider med både Bergen, Larvik, Lillehammer, Porsgrunn og Sandnes kommune.

I år var fokuset blant de som jobber med grunnskolesidene å utarbeide veiledninger til nettressursene Bildetema, LEXIN og Matematikkbegreper. Dette for å inspirere til bruk av ressursene i skolens morsmålsundervisning og tospråklige fagopplæring.

De som arbeider med barnehagesidene jobbet med muntlig fortellinger.

Skolelederne fra begge land utvekslet erfaringer med ulike former for organisering av undervisning av minoritetsspråklige elever, både morsmålsundervisning og tospråklige fagopplæring. De drøftet også hvordan de kan støtte redaktørene i deres arbeid.

Joke Dewilde, førsteamanuensis fra Høgskolen i Hedmark, hadde et faglig innlegg om tospråklige lærere i norsk skole – deres roller og samarbeid med andre lærerne.

Oskar Evensen og Emelin Kristiansen Aarnes deltok med nydelig sang gjennom konferansen.

IMG_0634.jpgFoto: NAFO