Tid for foreldremøter

Bilde: Pixabay

I løpet av høstsemesteret arrangeres foreldremøter og samtaler i barnehager og skoler. På NAFOs nettsider finnes tips til foreldresamarbeid og tips til informasjonsmateriell egnet for foreldre og foresatte i barnehager og skoler

Tips om foreldresamarbeid på NAFOs hjemmeside

Ressurser til foreldresamarbeid på morsmål.no