Invitasjon til foreldremøter

Foreldremøter er en viktig arena for samarbeid med foresatte i barnehage og skole. Da er det viktig at barnehagen og skolen legger til rette for at flest mulig foresatte møter på disse møtene. Det å få en invitasjon på et språk du behersker, oppleves som kjent og trygt. Dette bidrar til et likeverdig  samarbeid.

Se også : Informasjon om ekskursjoner og leirskole- på flere språk

Bokmål

docxBokmål: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen )

pdfBokmål: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen

docxBokmål: Invitasjon til foreldremøte på skolen

pdfBokmål: Invitasjon til foreldremøte på skolen

Nynorsk

docxNynorsk: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen

pdfNynorsk: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen

docxNynorsk: Invitasjon til foreldremøte på skolen

pdfNynorsk: Invitasjon til foreldremøte på skolen