Veiledning til foreldre mattebegrepp 2 dfb 2
Utskrift

Se den flerspråklige fortellingen om De ubudne gjestene

Skrevet av Målfrid Bleka .

De ubudne gjestene forsideTema Morsmål og Fortellerhuset har tidligere presentert lydfiler av fire flerspråklige fortellinger på våre nettsider. Hver fortelling fortelles på to språk samtidig.

Nå har vi gleden av å publisere historien om De ubudne gjestene i fire utgaver. Når fortellingene formidles på to språk samtidig kan barn med ulike morsmål lytte til fortellingene sammen. For noen blir fortellingene et møte med et eller to kjente språk. For andre kan fortellingene skape nysgjerrighet over nye språk som de får lyst til å lytte mer til. Barns språklige bevissthet kan økes og flerspråklige barns utvikling styrkes.
Klikk her for å se og lytte på fortellingene om De ubudne gjestene.

 

Utskrift

Tegnekonkurranse for barnehager og skoler

Skrevet av Marit Lunde .

Heksen DhegdheerNAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) ved Tema Morsmål inviterer alle barnehager og skoler til å delta i en stor tegnekonkurranse. Konkurransen går ut på å tegne en av hovedfigurene fra den flerspråklige fortellingen om Ansa og Bansa (Lytt til historien om Ansa og Bansa her). Vinnerne av konkurransen får sine tegninger med i en animasjonsfilm som skal lages om Ansa og Bansa. Frist for innsending er 19.09.2014.

Utskrift

98% av minoritetselevene fullfører videregående på Thor Heyerdahl videregående skole

Skrevet av Lene Østli .

Thor-Heyerdahl-300x244Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik har gjennom struktur og innhold etablert et godt tilbud til elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Avbruddsprosenten for denne elevgruppa er svært lav. Aftenposten hadde 10. august en artikkel om den lave frafallsprosenten ved Thor Heyerdahl, 98% av de minoritetspråklige elevene fullfører. Thor Heyerdahl er en av Norges største videregående skole med 1625 elever. 11 prosent av elevene på Thor Heyerdahl videregående skole er flerspråklige. Skolen har et mangfoldig tilbud for elever, både innen studieforberedende og ykesfaglige utdanningsprogram. Statistikken viser at det er på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene at flest elever dropper ut. Likevel faller bare 2,4 prosent av elevene fra ved Thor Heyerdahl, for de flerspråklige elevene er tallet enda lavere:1,9 prosent. Den lave prosenten er ikke en tilfeldighet, skolen var den første videregående skole i landet som startet med  systematisk bruk av tospråklig fagopplæring i 2009.

Utskrift

Den europeiske språkdagen 26.september 2014

Skrevet av Lene Østli .

språkdagen 201326.september markeres den europeiske språkdagen. I år har Fremmedspråksenteret lyst ut en språkdagkonkurranse. Siden det i år er 200 år siden Norge fikk sin første grunnlov, har konkurransen nettopp grunnloven som tema. Fremmedspråksenteret kårer tre vinnergrupper, én fra barneskolen, én fra ungdomsskolen og én fra videregående skole. Hver av gruppene får en premie på kr. 7000.-.  Les mer om dette på Fremmedspråksenterets sider.

 

Utskrift

Sett av den 20. – 21. november til Tema Morsmåls tredje nasjonale konferanse om flerspråklig arbeid i barnehage og skole!

Skrevet av Sunil Loona .

Nasjonal Tema Morsmal konferanse 2014NAFO planlegger i samarbeid Sandnes kommune en todagers nasjonal Tema Morsmål konferanse den 20. og 21. november 2014. Konferansen vil rette seg mot tospråklige lærere, tospråklige assistenter og morsmålslærere som jobber i barnehage og skole, i tillegg til aktuelle foreldreorganisasjoner.

Konferansens første dag vil bestå av plenumsforedrag om aktuelle temaer innenfor flerspråklig praksis i barnehager og skoler, blant annet språkstimulerende  arbeid i barnehage og leseopplæring i skole.

Konferansens andre dag vil bestå av språkkonferanser på Tema Morsmåls tretten hovedspråk: Arabisk, dari, kurdisk sorani, litauisk, persisk, polsk, russisk, somali, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk og urdu. Språkkonferansene vil fokusere på bruk av Tema Morsmål i barnehage og skole, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Konferansen vil være gratis, inkludert overnatting for de som skal delta begge dager. Deltagerne må selv betale reiseutgifter.

Programmet og påmelding til konferansen vil bli lagt ut snart. Sett av dagene.

Utskrift

Barnehagenorsk – kurs for barnehageansatte med et annet morsmål enn norsk

Skrevet av Målfrid Bleka .

BarnehagenorskHøsten 2014 vil det på Høgskolen i Oslo og Akershus starte et kurs for barnehageansatte med behov for å videreutvikle sine norskspråklige ferdigheter knyttet til arbeidet i barnehagen. Kurset retter seg mot assistenter med et annet morsmål enn norsk som har jobbet minst seks måneder i barnehagen.

Barnehagenorsk er et arbeidsrelatert språkkurs hvor studentens arbeidsplass vil være en viktig språklæringsarena. Kurset vil bidra til at den enkelte student utvikler sin muntlige og skriftlige norskspråklige kompetanse.

Utskrift

Morsmål er hjertets språk

Skrevet av Sunil Loona .

Sarromaa SannaSanna Sarromaa er finne, forsker og spaltist. Hun skriver i en artikkel i VG om viktigheten av at foreldre snakker sitt morsmål til sine barn. Hun sier: "Jeg banner på finsk, jeg blir sint på finsk, jeg har sex på finsk. De dypeste og sterkeste følelsene - kjærlighet, lidenskap, hat, forbannelse - kommer alltid på finsk. Morsmålet er hjertets språk. Jeg kunne aldri elsket barna mine på norsk. På norsk hadde de bare fått et skall. På finsk får de hele meg - med alle nyansene, på godt og vondt."

Det er bare på morsmålet vi har tilgang til hele verden med alle nyanser den har å by på, sier Sanna Sarromaa, og gir foreldre råd om hvordan barna kan bli tospråklig.

Les hele artikkelen i VG.