Veiledning til foreldre mattebegrepp 2 dfb 2
Utskrift

IKT og flerspråklighet i Norden, nå tilgjengelig på Nett-TV

Skrevet av Lene Østli .

tastaturDen 20. og 21. oktober arrangerte NAFO sammen med det nordiske nettverket FLIN- Flerspråklighet i norden en konferanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Konferansens hovedfokus var IKT og flerspråklighet. Deltakere fra Norge, Sverige, Danmark, Finnland og Island fikk et innblikk i ulike metoder innenfor IKT og flerspråklighet. Med foredragsholdere representert fra de nordiske landene ble det en meget interessant og vellykket konferanse som viste til ulik forskning, metoder, praktiske tips til arbeid med IKT i flerspråklige grupper både innenfor barnehagefeltet og grunnskolefeltet. Konferansen ble strømmet LIVE på nettet underveis, og nå er disse opptakene tilgjengelig på HIOATV, slik at de som ønsker kan se forelesningene når de vil.

Utskrift

Tema Morsmåls nasjonale konferanse er fulltegnet!

Skrevet av Målfrid Bleka .

TM konf LOGO miniDet er mange som har ønsket å delta på Tema Morsmåls nasjonale konferanse dette året. Vi er glade for å kunne meddele at konferansen er fulltegnet! Det er flere som ikke har fått plass og vi vil derfor oppfordre til å være tidlig ute med påmelding til neste års konferanse.

Utskrift

Matematikkbegreper på kurdisk sorani

Skrevet av Sunil Loona .

Matematikkbegreper kurdisk soraniNå er matematikkbegreper også oversatt til kurdisk sorani. Du kan finne det oversatte heftet på norsk og kurdisk sorani ved å klikke på knappen Matematikkbegreper øverst på nettsiden, så velger du norsk-kurdisk sorani i listen med ulike språk under.


Heftet er en hjelp til å forstå sentrale begreper i matematikkundervisningen. Det kan brukes av tospråklige lærere, av elevene selv og av foreldre som ønkser å støtte sine barn i arbeidet med leksene. Heftet er lagt ut i pdf-format og kan fritt skrives ut og brukes i undervisning og leksearbeid.

 

Utskrift

Verdens fortellinger

Skrevet av Sunil Loona .

World StoriesGjennom historien, før blyanter, bøker, biblioteker og datamaskiner fantes - har folk fortalt hverandre historier. Muntlige fortellinger kan hjelpe oss å forstå hverandre og lære om andre kulturer, og de kan hjelpe oss med å feire våre egne tradisjoner og kultur.

Den britiske nettsiden "World Stories" (Verdens fortellinger) er en samling av fortellinger fra hele verden. Samlingen omfatter både gjenfortalte tradisjonelle historier og nye fortellinger. Fortellingene finnes på 30 ulike språk – deriblant på arabisk, persisk, polsk, somali, tamil, urdu, albansk, og engelsk. Det går an å både lytte til fortellingene og å laste ned både lydfiler og tekster av fortellingene. Klikk her eller på bildet for å komme inn på nettsiden.

Utskrift

Matematikkbegreper på tigrinja

Skrevet av Sunil Loona .

Matematikkbegreper tigrinjaNå er matematikkbegreper også oversatt til tigrinja. Du kan finne det oversatte heftet på norsk og tigrinja ved å klikke på knappen Matematikkbegreper øverst på nettsiden, så velger du norsk-tigrinja i listen med ulike språk under.


Heftet er en hjelp til å forstå sentrale begreper i matematikkundervisningen. Det kan brukes av tospråklige lærere, av elevene selv og av foreldre som ønkser å støtte sine barn i arbeidet med leksene. Heftet er lagt ut i pdf-format og kan fritt skrives ut og brukes i undervisning og leksearbeid.

Utskrift

Barn som får utviklet begge språk, lykkes i skolen

Skrevet av Sunil Loona .

Jim CumminsFredag 19. september besøkte professor Jim Cummins MultiLing (Senter for flerspråklighet) etter å ha blitt utnevnt som æresdoktor, Doctor Honoris Causa, ved Høgskolen i Hedmark. I gjesteforelesningen «Linguistic Diversity and School Achievement: A Critique of PISA» var han kritisk til hvordan dataene fra PISA-forskningen er blitt fortolket, særlig til hvilken innflytelse dette har fått for politiske beslutninger i skolen.

Her trakk han fram tre variabler i forskningen:

     Elevenes hjemmespråk
     Elevenes sosioøkonomiske bakgrunn
     Elevenes leseengasjement

Ved å ta hensyn til disse variablene erstattet han den gjengse fortellingen om minoritetselever som skoletapere med en ny fortelling: «Barn som får utviklet begge språkene sine, lykkes i skolen»

Les mer i Multilings artikkel om Jim Cummins

Utskrift

Ny forskning om flerspråklighet og afasi

Skrevet av Målfrid Bleka .

Monica Knoph UiONår man får afasi etter et hjerneslag, er det viktig å teste på alle språk pasienten kan og ikke bare norsk. Vi vet at ulike språk kan være skadet på ulike måter etter hjerneslag. Derfor er det viktig å teste alle språkene man behersker, sier logoped og doktorgradsstipendiat Monica Knoph ved MultiLing, senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.

Flere får anbefalt av helsepersonell å unngå å snakke sitt morsmål fordi det kan virke negativt inn på utviklingen av norsk etter et slag. Tidligere forskning har vist at dette er feil. Slike anbefalinger bør ikke gis.

En konsekvensen av rådet kan være at pasientene får kommunisert mindre med sine nærmeste etter et slag. "På grunn av anbefalingen vegrer mange seg for å snakke morsmålet sitt selv om det kan være dette de snakker best. De får dårlig samvittighet når de snakker det," sier Knoph. Les mer om Knophs forskning på www.dagensmedisin.no.
Foto: Universitetet i Oslo