Veiledning til foreldre mattebegrepp 2 dfb 2
Utskrift

Bli med på nasjonal Tema Morsmål konferanse 20. - 21.11 i Sandnes

Skrevet av Sunil Loona .

Nasjonal Tema Morsmal konferanse 2014NAFO inviterer for tredje år på rad til en todagers nasjonal Tema Morsmål konferanse. I år arrangeres konferansen den 20. og 21. november i samarbeid Sandnes kommune. Konferansen retter seg mot tospråklige lærere og morsmålslærere i skolen, tospråklige barnehagelærere og assistenter i barnehage, i tillegg til aktuelle foreldreorganisasjoner.

Konferansen starter med et overordnet perspektiv på morsmålets betydning i hjem, barnehage og skole. Andre teamer som vil bli belyst er læreres samarbeid om særskilt språkopplæring, matematikk i et flerspråklig perspektiv, arbeid med flerspråklige fortellinger og samarbeid med foreldre.

Konferansens andre dag vil bestå av språkkonferanser på tolv av Tema Morsmåls hovedspråk: Arabisk, dari/persisk, kurdisk sorani, litauisk, polsk, russisk, somali, tamil, thai, tigrinja og urdu. Språkkonferansene vil fokusere på bruk av Tema Morsmål i barnehage og skole, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Konferansen er gratis, inkludert overnatting for de som skal delta begge dager. Deltagerne må selv betale reiseutgifter. Meld dere på i god tid, så er dere sikret plass. Det kan bli mange som ønsker å være med på dette! Les mer om programmet for konferansen og meld deg på ved å klikke her.

Utskrift

Samarbeidskonferanse for Tema Morsmål og Tema Modersmål

Skrevet av Målfrid Bleka .

Samarbeidskonferanse  2014Den årlige samarbeidskonferansen mellom Tema Modersmål og Tema Morsmål ble avholdt på Hamar den 3.-5. september, med rundt 90 deltagere. Det er det 6. året redaksjonene for de svenske og norske språksidene møtes for å videreutvikle arbeidet med nettsidene. Skolelederne fra nettsidenes samarbeidende kommuner deltok også på konferansen. Tema Morsmål samarbeider med både Bergen, Larvik, Lillehammer, Porsgrunn og Sandnes kommune.

I år var fokuset blant de som jobber med grunnskolesidene å utarbeide

Utskrift

Økonomisk ulikhet drivkraften bak språkdød i verden

Skrevet av Sunil Loona .

Jeg kan norskØkonomisk utvikling fører til utryddelse av enkelte språk, mener forsker Tatsuya Amano ved Universitetet i Cambridge. Undersøkelsen er foretatt av Amano og hennes kolleger og er publisert i tidskriftet Proceedings of the Royal Society B. Den viser at ca. 25% av alle språk rundt om i verden er truet. Videre finner forskerne at minoritetsspråk i de mest utviklede deler av verden, inkludert Nord-Amerika, Europa og Australia, er mest i faresonen. "Folk blir tvunget til å lære seg det dominante språket, ellers risikerer de å bli utelatt i kulden - økonomisk og politisk," sier Amano.

Les hele artikkelen på engelsk på BBC

Utskrift

Flere språk i barnehagen beriker barnehagens leke- og læringsmiljø

Skrevet av Målfrid Bleka .

elena tkachenkoElena Tkachenko har de siste årene deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter som  fokuserer på flerspråklighet i barnehagen. Hun jobber som førstelektor ved Barnehagelærerutdanningen på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på Høgskolen i Oslo og Akershus.

I et av forskningsprosjektene hun har ledet ble engelsk introdusert for barnehagebarn. Det viste seg at barna uttrykte stor interesse for å lære engelsk som et nytt språk i barnehagen.

Det å lære engelsk bidro også til å rette oppmerksomhet mot barnas 

Utskrift

Se den flerspråklige fortellingen om De ubudne gjestene

Skrevet av Målfrid Bleka .

De ubudne gjestene forsideTema Morsmål og Fortellerhuset har tidligere presentert lydfiler av fire flerspråklige fortellinger på våre nettsider. Hver fortelling fortelles på to språk samtidig.

Nå har vi gleden av å publisere historien om De ubudne gjestene i fire utgaver. Når fortellingene formidles på to språk samtidig kan barn med ulike morsmål lytte til fortellingene sammen. For noen blir fortellingene et møte med et eller to kjente språk. For andre kan fortellingene skape nysgjerrighet over nye språk som de får lyst til å lytte mer til. Barns språklige bevissthet kan økes og flerspråklige barns utvikling styrkes.
Klikk her for å se og lytte på fortellingene om De ubudne gjestene.

 

Utskrift

Tegnekonkurranse for barnehager og skoler

Skrevet av Marit Lunde .

Heksen DhegdheerNAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) ved Tema Morsmål inviterer alle barnehager og skoler til å delta i en stor tegnekonkurranse. Konkurransen går ut på å tegne en av hovedfigurene fra den flerspråklige fortellingen om Ansa og Bansa (Lytt til historien om Ansa og Bansa her). Vinnerne av konkurransen får sine tegninger med i en animasjonsfilm som skal lages om Ansa og Bansa. Frist for innsending er 19.09.2014.

 

Utskrift

98% av minoritetselevene fullfører videregående på Thor Heyerdahl videregående skole

Skrevet av Lene Østli .

Thor-Heyerdahl-300x244Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik har gjennom struktur og innhold etablert et godt tilbud til elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Avbruddsprosenten for denne elevgruppa er svært lav. Aftenposten hadde 10. august en artikkel om den lave frafallsprosenten ved Thor Heyerdahl, 98% av de minoritetspråklige elevene fullfører. Thor Heyerdahl er en av Norges største videregående skole med 1625 elever. 11 prosent av elevene på Thor Heyerdahl videregående skole er flerspråklige. Skolen har et mangfoldig tilbud for elever, både innen studieforberedende og ykesfaglige utdanningsprogram. Statistikken viser at det er på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene at flest elever dropper ut. Likevel faller bare 2,4 prosent av elevene fra ved Thor Heyerdahl, for de flerspråklige elevene er tallet enda lavere:1,9 prosent. Den lave prosenten er ikke en tilfeldighet, skolen var den første videregående skole i landet som startet med  systematisk bruk av tospråklig fagopplæring i 2009.