Veiledning til foreldre mattebegrepp 2 dfb 2
Utskrift

Barnehagenorsk – kurs for assistenter med et annet morsmål enn norsk

Skrevet av Målfrid Bleka .

BarnehagenorskHøsten 2014 vil det på Høgskolen i Oslo og Akershus starte et kurs for barnehageansatte med behov for å videreutvikle sine norskspråklige ferdigheter knyttet til arbeidet i barnehagen. Kurset retter seg mot assistenter med et annet morsmål enn norsk som har jobbet minst seks måneder i barnehagen.

Barnehagenorsk er et arbeidsrelatert språkkurs hvor studentens arbeidsplass vil være en viktig språklæringsarena. Kurset vil bidra til at den enkelte student utvikler sin muntlige og skriftlige norskspråklige kompetanse.

Utskrift

Morsmål er hjertets språk

Skrevet av Sunil Loona .

Sarromaa SannaSanna Sarromaa er finne, forsker og spaltist. Hun skriver i en artikkel i VG om viktigheten av at foreldre snakker sitt morsmål til sine barn. Hun sier: "Jeg banner på finsk, jeg blir sint på finsk, jeg har sex på finsk. De dypeste og sterkeste følelsene - kjærlighet, lidenskap, hat, forbannelse - kommer alltid på finsk. Morsmålet er hjertets språk. Jeg kunne aldri elsket barna mine på norsk. På norsk hadde de bare fått et skall. På finsk får de hele meg - med alle nyansene, på godt og vondt."

Det er bare på morsmålet vi har tilgang til hele verden med alle nyanser den har å by på, sier Sanna Sarromaa, og gir foreldre råd om hvordan barna kan bli tospråklig.

Les hele artikkelen i VG.

 

Utskrift

Zmekk – en flerspråklig lærerressurs for elever og lærere på 5. klassetrinn

Skrevet av Lene Østli .

ZmekkZmekk er en fri flerspråklig lærerressurs i samfunnsfag og matematikk for elever og lærere på 5. klassetrinn. Lærerressursen finnes på norsk, somali og polsk. I ZMEKK er det gjort et utvalg av temaer fra hvert av hovedområdene i samfunnsfag i grunnskolen fra læreplanen til Kunnskapsløftet, Samfunnskunnskap, geografi og historie. Lærerressursen i matematikk tar for seg fem temaer: Geometri, tall og mål, addisjon og subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, og statistikk og tid. I ressursen er det også listet opp andre aktuelle ressurser til bruk i undervisningen.

Utskrift

Flerspråklige elevers læring - muligheter og utfordringer

Skrevet av Yasmin Naz .

inger lindbergFlerspråklige elever er en svært sammensatt gruppe med svært ulike forutsetninger og behov. Elever med innvandrerbakgrunn generelt viser høy motivasjon og planlegging for å gå videre til høyere utdanning.Men til tross for det, er gruppen overrepresentert blant de som ikke når målene. Sosiale forskjeller, vanligvis blir referert til som forklaring og språkbarriere er vanligvis bagatellisert. Inger Lindberg er professor i tospråklighet med fokus på andre språktilegnelse ved Universitetet i Stockholm.

Utskrift

Dugnad for språklig mangfold blant barn og unge

Skrevet av Lene Østli .

SpråkDet snakkes mange ulike dialekter og språk i Norge i dag, men vi vet ikke nok om hvordan språket faktisk brukes. Temaet for årets forskningskampanje er klart. I september kan skoleelever på alle trinn delta i en stor nasjonal forskningsdugnad for kartlegge språk og språkbruk blant unge i Norge. Kampanjen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Nettverk for Miljølære (Universitetet i Bergen) og MultiLing Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Kampanjen foregår i september.

Les mer på NAFOs hjemmside.her

Utskrift

bab.la - en online språkressurs

Skrevet av Sunil Loona .

bablabab.la er en online språkressurs for språkentusiaster. Nettsiden har blant annet et verbbøyingsverktøy. Redskapet er tilgjengelig på 11 europeiske språk, deriblant polsk og russisk. Verktøyet bøyer både regelmessige og uregelmessige verb.

Verbbøyingsverktøyet kan være svært nyttig for nybegynnere i et fremmedspråk. Samtidig er det flott for å kunne bruke når en trenger å dobbeltsjekke sine språkkunnskaper i et språk en kan godt. Klikk på bildet for å komme til bab.la.

Utskrift

Tospråklige lærere på norskkonferansen

Skrevet av Sunil Loona .

voxVox, som følger opp læreplanen og norskprøvene knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, har siden 2012 holdt årlige norskkonferanser. Årets konferanse ble holdt den 19. og 20. mai. For første gang var også de tospråklige lærerne tilstede på konferansen. Samfunnskunnskap er en integrert del av opplæringsløpet i norsk.

De tospråklige lærerne deltok på fellesdelen, men de hadde også en egen minikonferanse som tok for seg tema som folkestyre, utvikling, demokrati og samfunn. Les mer