Veiledning til foreldre mattebegrepp 2 dfb 2
Utskrift

Ny forskning om flerspråklighet og afasi

Skrevet av Målfrid Bleka .

Monica Knoph UiONår man får afasi etter et hjerneslag, er det viktig å teste på alle språk pasienten kan og ikke bare norsk. Vi vet at ulike språk kan være skadet på ulike måter etter hjerneslag. Derfor er det viktig å teste alle språkene man behersker, sier logoped og doktorgradsstipendiat Monica Knoph ved MultiLing, senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.

Flere får anbefalt av helsepersonell å unngå å snakke sitt morsmål fordi det kan virke negativt inn på utviklingen av norsk etter et slag. Tidligere forskning har vist at dette er feil. Slike anbefalinger bør ikke gis.

En konsekvensen av rådet kan være at pasientene får kommunisert mindre med sine nærmeste etter et slag. "På grunn av anbefalingen vegrer mange seg for å snakke morsmålet sitt selv om det kan være dette de snakker best. De får dårlig samvittighet når de snakker det," sier Knoph. Les mer om Knophs forskning på www.dagensmedisin.no.
Foto: Universitetet i Oslo

Utskrift

Språklig mangfold og skoleprestasjoner: en kritikk av PISA

Skrevet av Sunil Loona .

Jim CumminsDen 19. september 2014 skal Professor Jim Cummins holde en åpen forelesning på Universitetet i Oslo om minoritetselevenes prestasjoner i PISA.

OECDs Programme for International Student Achievement (PISA) har gitt viktige data om skoleprestasjoner i land over hele verden. Ut fra PISA-data er det mulig å undersøke skoleprestasjoner til elever med innvandrerbakgrunn i ulike land, og muligheter til å utforske mulige årsaksfaktorer som ligger til grunn for de ulike prestasjonsmønstrene.

Utskrift

Bedre utbytte av tospråklig fagopplæring

Skrevet av Lene Østli .

trekantsamtalen gautesete skole 3-150x150Kjølberg skole og Fredrikstad internasjonale skole har samarbeidet om prosjektet «Trekantsamarbeid». Hensikten var å organisere tospråklig fagopplæring slik at minoritetsspråklige elever skulle få et mer helhetlig opplæringstilbud. Det var rektorene ved de to prosjektskolene som tok initiativ til prosjektet. De hadde begge erfart at de tospråklige lærerne hadde en arbeidssituasjon som førte til dårlige samarbeidsmuligheter. De tospråklige lærerne var engasjert i så mange klasser og ved så mange skoler, at det var vanskelig å finne tid til samarbeid. Manglende samarbeid bidro igjen til at ressurstildelingen til de minoritetsspråklige elevene ikke ble utnyttet optimalt.

Utskrift

Bli med på nasjonal Tema Morsmål konferanse 20. - 21.11 i Sandnes

Skrevet av Sunil Loona .

Nasjonal Tema Morsmal konferanse 2014NAFO inviterer for tredje år på rad til en todagers nasjonal Tema Morsmål konferanse. I år arrangeres konferansen den 20. og 21. november i samarbeid Sandnes kommune. Konferansen retter seg mot tospråklige lærere og morsmålslærere i skolen, tospråklige barnehagelærere og assistenter i barnehage, i tillegg til aktuelle foreldreorganisasjoner.

Konferansen starter med et overordnet perspektiv på morsmålets betydning i hjem, barnehage og skole. Andre teamer som vil bli belyst er læreres samarbeid om særskilt språkopplæring, matematikk i et flerspråklig perspektiv, arbeid med flerspråklige fortellinger og samarbeid med foreldre.

Konferansens andre dag vil bestå av språkkonferanser på tolv av Tema Morsmåls hovedspråk: Arabisk, dari/persisk, kurdisk sorani, litauisk, polsk, russisk, somali, tamil, thai, tigrinja og urdu. Språkkonferansene vil fokusere på bruk av Tema Morsmål i barnehage og skole, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Konferansen er gratis, inkludert overnatting for de som skal delta begge dager. Deltagerne må selv betale reiseutgifter. Meld dere på i god tid, så er dere sikret plass. Det kan bli mange som ønsker å være med på dette! Les mer om programmet for konferansen og meld deg på ved å klikke her.

Utskrift

Samarbeidskonferanse for Tema Morsmål og Tema Modersmål

Skrevet av Målfrid Bleka .

Samarbeidskonferanse  2014Den årlige samarbeidskonferansen mellom Tema Modersmål og Tema Morsmål ble avholdt på Hamar den 3.-5. september, med rundt 90 deltagere. Det er det 6. året redaksjonene for de svenske og norske språksidene møtes for å videreutvikle arbeidet med nettsidene. Skolelederne fra nettsidenes samarbeidende kommuner deltok også på konferansen. Tema Morsmål samarbeider med både Bergen, Larvik, Lillehammer, Porsgrunn og Sandnes kommune.

I år var fokuset blant de som jobber med grunnskolesidene å utarbeide

Utskrift

Økonomisk ulikhet drivkraften bak språkdød i verden

Skrevet av Sunil Loona .

Jeg kan norskØkonomisk utvikling fører til utryddelse av enkelte språk, mener forsker Tatsuya Amano ved Universitetet i Cambridge. Undersøkelsen er foretatt av Amano og hennes kolleger og er publisert i tidskriftet Proceedings of the Royal Society B. Den viser at ca. 25% av alle språk rundt om i verden er truet. Videre finner forskerne at minoritetsspråk i de mest utviklede deler av verden, inkludert Nord-Amerika, Europa og Australia, er mest i faresonen. "Folk blir tvunget til å lære seg det dominante språket, ellers risikerer de å bli utelatt i kulden - økonomisk og politisk," sier Amano.

Les hele artikkelen på engelsk på BBC

Utskrift

Flere språk i barnehagen beriker barnehagens leke- og læringsmiljø

Skrevet av Målfrid Bleka .

elena tkachenkoElena Tkachenko har de siste årene deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter som  fokuserer på flerspråklighet i barnehagen. Hun jobber som førstelektor ved Barnehagelærerutdanningen på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på Høgskolen i Oslo og Akershus.

I et av forskningsprosjektene hun har ledet ble engelsk introdusert for barnehagebarn. Det viste seg at barna uttrykte stor interesse for å lære engelsk som et nytt språk i barnehagen.

Det å lære engelsk bidro også til å rette oppmerksomhet mot barnas