Veiledning til foreldre mattebegrepp 2 dfb 2
Utskrift

Verdens fortellinger

Skrevet av Sunil Loona .

World StoriesGjennom historien, før blyanter, bøker, biblioteker og datamaskiner fantes - har folk fortalt hverandre historier. Muntlige fortellinger kan hjelpe oss å forstå hverandre og lære om andre kulturer, og de kan hjelpe oss med å feire våre egne tradisjoner og kultur.

Den britiske nettsiden "World Stories" (Verdens fortellinger) er en samling av fortellinger fra hele verden. Samlingen omfatter både gjenfortalte tradisjonelle historier og nye fortellinger. Fortellingene finnes på 30 ulike språk – deriblant på arabisk, persisk, polsk, somali, tamil, urdu, albansk, og engelsk. Det går an å både lytte til fortellingene og å laste ned både lydfiler og tekster av fortellingene. Klikk her eller på bildet for å komme inn på nettsiden.

Utskrift

Matematikkbegreper på tigrinja

Skrevet av Sunil Loona .

Matematikkbegreper tigrinjaNå er matematikkbegreper også oversatt til tigrinja. Du kan finne det oversatte heftet på norsk og tigrinja ved å klikke på knappen Matematikkbegreper øverst på nettsiden, så velger du norsk-tigrinja i listen med ulike språk under.


Heftet er en hjelp til å forstå sentrale begreper i matematikkundervisningen. Det kan brukes av tospråklige lærere, av elevene selv og av foreldre som ønkser å støtte sine barn i arbeidet med leksene. Heftet er lagt ut i pdf-format og kan fritt skrives ut og brukes i undervisning og leksearbeid.

Utskrift

Barn som får utviklet begge språk, lykkes i skolen

Skrevet av Sunil Loona .

Jim CumminsFredag 19. september besøkte professor Jim Cummins MultiLing (Senter for flerspråklighet) etter å ha blitt utnevnt som æresdoktor, Doctor Honoris Causa, i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Hedmark. I gjesteforelesningen «Linguistic Diversity and School Achievement: A Critique of PISA» var han kritisk til hvordan dataene fra PISA-forskningen er blitt fortolket, særlig til hvilken innflytelse dette har fått for politiske beslutninger i skolen.

Her trakk han fram tre variabler i forskningen:

  • elevenes hjemmespråk
  • elevenes sosioøkonomiske bakgrunn
  • elevenes leseengasjement

Ved å ta hensyn til disse variablene erstattet han den gjengse fortellingen om minoritetselever som skoletapere med en ny fortelling: «Barn som får utviklet begge språkene sine, lykkes i skolen»

Les mer i Multilings artikkel om Jim Cummins

Utskrift

Ny forskning om flerspråklighet og afasi

Skrevet av Målfrid Bleka .

Monica Knoph UiONår man får afasi etter et hjerneslag, er det viktig å teste på alle språk pasienten kan og ikke bare norsk. Vi vet at ulike språk kan være skadet på ulike måter etter hjerneslag. Derfor er det viktig å teste alle språkene man behersker, sier logoped og doktorgradsstipendiat Monica Knoph ved MultiLing, senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.

Flere får anbefalt av helsepersonell å unngå å snakke sitt morsmål fordi det kan virke negativt inn på utviklingen av norsk etter et slag. Tidligere forskning har vist at dette er feil. Slike anbefalinger bør ikke gis.

En konsekvensen av rådet kan være at pasientene får kommunisert mindre med sine nærmeste etter et slag. "På grunn av anbefalingen vegrer mange seg for å snakke morsmålet sitt selv om det kan være dette de snakker best. De får dårlig samvittighet når de snakker det," sier Knoph. Les mer om Knophs forskning på www.dagensmedisin.no.
Foto: Universitetet i Oslo

Utskrift

Bedre utbytte av tospråklig fagopplæring

Skrevet av Lene Østli .

trekantsamtalen gautesete skole 3-150x150Kjølberg skole og Fredrikstad internasjonale skole har samarbeidet om prosjektet «Trekantsamarbeid». Hensikten var å organisere tospråklig fagopplæring slik at minoritetsspråklige elever skulle få et mer helhetlig opplæringstilbud. Det var rektorene ved de to prosjektskolene som tok initiativ til prosjektet. De hadde begge erfart at de tospråklige lærerne hadde en arbeidssituasjon som førte til dårlige samarbeidsmuligheter. De tospråklige lærerne var engasjert i så mange klasser og ved så mange skoler, at det var vanskelig å finne tid til samarbeid. Manglende samarbeid bidro igjen til at ressurstildelingen til de minoritetsspråklige elevene ikke ble utnyttet optimalt.

Utskrift

Bli med på nasjonal Tema Morsmål konferanse 20. - 21.11 i Sandnes

Skrevet av Sunil Loona .

Nasjonal Tema Morsmal konferanse 2014NAFO inviterer for tredje år på rad til en todagers nasjonal Tema Morsmål konferanse. I år arrangeres konferansen den 20. og 21. november i samarbeid Sandnes kommune. Konferansen retter seg mot tospråklige lærere og morsmålslærere i skolen, tospråklige barnehagelærere og assistenter i barnehage, i tillegg til aktuelle foreldreorganisasjoner.

Konferansen starter med et overordnet perspektiv på morsmålets betydning i hjem, barnehage og skole. Andre teamer som vil bli belyst er læreres samarbeid om særskilt språkopplæring, matematikk i et flerspråklig perspektiv, arbeid med flerspråklige fortellinger og samarbeid med foreldre.

Konferansens andre dag vil bestå av språkkonferanser på tolv av Tema Morsmåls hovedspråk: Arabisk, dari/persisk, kurdisk sorani, litauisk, polsk, russisk, somali, tamil, thai, tigrinja og urdu. Språkkonferansene vil fokusere på bruk av Tema Morsmål i barnehage og skole, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Konferansen er gratis, inkludert overnatting for de som skal delta begge dager. Deltagerne må selv betale reiseutgifter. Meld dere på i god tid, så er dere sikret plass. Det kan bli mange som ønsker å være med på dette! Les mer om programmet for konferansen og meld deg på ved å klikke her.

Utskrift

Samarbeidskonferanse for Tema Morsmål og Tema Modersmål

Skrevet av Målfrid Bleka .

Samarbeidskonferanse  2014Den årlige samarbeidskonferansen mellom Tema Modersmål og Tema Morsmål ble avholdt på Hamar den 3.-5. september, med rundt 90 deltagere. Det er det 6. året redaksjonene for de svenske og norske språksidene møtes for å videreutvikle arbeidet med nettsidene. Skolelederne fra nettsidenes samarbeidende kommuner deltok også på konferansen. Tema Morsmål samarbeider med både Bergen, Larvik, Lillehammer, Porsgrunn og Sandnes kommune.

I år var fokuset blant de som jobber med grunnskolesidene å utarbeide