nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Velkommen til nye Tema Morsmål!

SpråksideneTema Morsmål er fornyet! Sidene har fått en ny lay-out og det vil nå være lettere å manøvrere på mobil og nettbrett. Inne på språksidene er både barnehage- og grunnskolemenyen tospråklig. De seks språksidene som leses fra høyre til venstre er nå enda bedre tilpasset dette formatet. Når det gjelder den røde firkanten med torspråklig undervisningsopplegg, finner dere nå menyen med alle oppleggene på høyre side.

Ellers er sidene som før og det vil derfor være like enkelt å finne fram. Vi håper dere vil ha glede av den nye utgaven av Tema Morsmål!

Språkdød

sprkddEtt språk dør annenhver uke et eller annet sted i verden. Halvparten av verdens språk vil ikke lenger tales innen det neste århundre.”
Dette sa professor og lingvist David Crystal på et foredrag i New Delhi i 2011. Språkdød er begrepet som brukes for å beskrive en situasjon hvor det ikke lenger finnes morsmålsbrukere av et språk. På samme måte som utdødde plante- og dyrearter kan utdødde språk vanskelig gjenopplives.

Les mer

Les om det norske utdanningssystemet

utdanning

På Utdanning.no kan du lese og lære om det norske utdanningssystemet. Der finner du generell informasjon både om grunnskole, videregående skole og videre utdanning. I tillegg er det nyttig informasjon om særskilt språkopplæring for elever som ikke har norsk som morsmål. En grafisk modell gir oversikt over de ulike utdanningsnivåene. Informasjonen finnes på 16 språk. 

Trykk her for å komme til lenken

Trafikksikkerhet på flere språk

Trygg trafikkTrygg Trafikk har utviklet tospråklige læringsressurser om trafikksikkerhet. Trafikk er en del av hverdagen som vi alle må forholde oss til. Å ferdes trygt i trafikken må læres.  Læringsressursene er oversatt til arabisk, tigrinja, pashto, dari, kurmandji, somali og engelsk.

Ressursene er tematisk inndelt med illustrasjoner og har fagtekster tilpasset ulike nivåer. Du finner også tilhørende refleksjonsoppgaver og videoer dubbet på de seks språkene. Trykk på bildet for å komme til ressusren.

Snart er det 17. mai - tospråklige undervisningsopplegg

norwaySnart er det 17. mai. Vi har laget tospråklige undervisningsopplegg om Norges nasjonaldag. Kompetansemål for opplegget er at eleven skal kunne samtale om hvorfor og hvordan vi feirer 17. mai. 

Opplegget finnes på 11 ulike språk. Oppleggene inneholder tekster, oppgaver og nyttige lenker.


Klikk på bildet for å lese og laste ned oppleggene.

 

jannicke dsc 1656 web

I en ny studie ved Universitet i Oslo har forskere satt fokuset på hva som skal til for at barn med et annet morsmål enn norsk utvikler et godt ordforråd på norsk.

De har funnet flere forhold som bidrar til dette. De har benyttet både språktester av barn og spørreskjemaer til foreldrene deres i sin forskning.

"Samlet tyder resultatene på at både det å introduseres for norsk tidlig, det å være i et språkstimulerende miljø hvor foreldrene leser sammen med barna, og det å ha et godt grunnlag på morsmålet kan være positivt for utviklingen av ordforrådet på norsk," oppsummerer Jannicke Karlsen som er postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Les om denne forskningen på Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

Snart er det 1. mai

tiananmen-red flagSnart er det 1. mai - arbeidernes dag. Vi har laget undervisningsopplegg på ulike språk som forklarer hvordan og hvorfor vi feirer 1. mai. Oppleggene på arabisk, tigrinja, persisk, tyrkisk og thai er tospråklige og passer best for 5. trinn og oppover. Oppleggene på litauisk og pashto er også tospråklige og passer best for elever på 1. - 4. trinn. Oppleggene på polsk, russisk, somali og tamil som er laget for 5. trinn og oppover, har ikke tekster og oppgaver på norsk.

Klikk på bildet for å lese og laste ned tekstene.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no