Bli inspirert av Veilederkorpset i Stavanger kommune

Veilederkorpset i Stavanger har i oppgave å veilede skolene og barnehagene i kommunen i spørsmål rundt minoritetsfeltet. I forbindelse med markeringen av Morsmålsdagen 2021 lot de seg inspirere av bokpakkene det flerspråklige biblioteket sendte ut der en temapakke handler om Nasreddin Hodja.

Veilderkorpset laget en materiellpakke med presentasjoner, videoer, undervisningsmateriell for en hel uke. Det er også laget quiz rundt fortellingen «Nasreddin Hodja og eselet».som er oversatt til mange språk med hjelp av de tospråklige lærere på Johannes Læringssenter. Bli inspirert av Veilederkorpset.