Boksøk.no presenterer bøker for barn og unge


Leser søker bok er ei foreining som jobbar for at alle skal kunne finne gode bøker. Dei driv blant anna nettsida boksøk.no. Her syner dei fram hundrevis av bøker som er lette og gode å lese. Basen med bøker gjelder også bøker for barn og unge.

Boksøk.no

Dette er ei flott nettside for alle som ynskjer å finne bøker med tekster som er lette å lese. Her fins mange bøker som kan vere fine å lese for barn, unge og vaksne som held på å lære seg norsk. Det fins også nokre tospråklege bøker på nettsida. Vi håper mange finn vegen til bøker som gir glede.

Les meir om Boksøk.no her