Ulven og de sju geitekillingene på norsk og tysk

De fleste barn fra Tyskland vokser opp med eventyrene som er skrevet av brødrene Grimm. Et av disse er „Der Wolf und die sieben Geisslein“. Det er også et kjent eventyr i mange andre land. Vi har fått eventyret fra Jeltje Wassenaar, tospråklig assistent i Porsgrunn kommune.

pdfUlven og de sju geitekillingene på norsk og tysk