Den industrielle revolusjonen

Hva var årsakene til den industrielle revolusjonen?Hvorfor skjedde det i Storbritannia?En lesetekst om den industrielle revolusjonen i Storbritannia