Veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen

Rammeplanen sier at «personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte at flerspråklige barn bruker sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/ samiskspråklige kompetanse».

På bakgrunn av dette har NAFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder som fokuserer på flerspråklighet i barnehagen.

Aktiviteter, refleksjonsspørsmål og videre lesing

Her finnes forslag til aktiviteter personalet kan gjøre sammen med barna. Vi har laget refleksjonsspørsmål som personalet kan samtale om, på bakgrunn av sine ulike erfaringer i møte med barn og foreldre. Det finnes også tips til videre fordypning, enten til nettbaserte ressurser eller annen faglitteratur.

Vi håper veilederen vil inspirere til arbeid med språklig mangfold – til berikelse for alle barn i barnehagen!

Klikk på lenken under for å laste ned veilederen: