Veileder om språklig mangfold – en berikelse for alle barn i barnehagen! (2023)

I Rammeplanen står det at «personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte at flerspråklige barn bruker sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/ samiskspråklige kompetanse». På bakgrunn av dette har NAFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder som fokuserer på flerspråklighet i barnehagen. Veilederen ble utviklet i 2019, men ble revidert i 2023. 

I veilederen finnes forslag til aktiviteter personalet kan gjøre sammen med barna. Vi har laget refleksjonsspørsmål som personalet kan samtale om, på bakgrunn av sine ulike erfaringer i møte med barn og foreldre. Veilederen gir en smakebit på hvordan man kan jobbe med flerspråklige ressurser utviklet av NAFO. 

Vi håper veilederen vil inspirere til arbeid med språklig mangfold – til berikelse for alle barn i barnehagen!