Flerspråklige plakater:

Husk planleggingsdag!

Heng opp plakaten og påminn familiene om planleggingsdagen/-dagene, samtidig som du informer om hva planleggingsdager brukes til. Plakaten kan også deles med familier, elever eller deltagere digitalt ved å laste ned PDF-en.

Plakaten finnes i to versjoner og er rettet mot barnehage og skole. Plakater rettet mot AKS og SFO er underveis.

Plakaten inneholder 13 språk. Den er laget i et A3 format, så velg gjerne A3 når du skriver ut.

La deg inspirere av plakaten og lag din egen variant med flere språk!

SFO (kommer)
AKS (kommer)