Hvordan bruke Bildetema?

På oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har NAFO laget en film som viser hvordan man kan bruke Bildetema for å lære nye ord og sammenligne språk. Filmen har lyd og tekst på sju språk: norsk, arabisk, dari, engelsk, russisk, somali og tigrinja.

Språk er gøy for store og små!

Bildetema er en bildeordbok som finnes på 40 ulike språk. Bildetema kan benyttes i både barnehage, skole og voksenopplæring. Bildetema kan også brukes av foresatte sammen med barn. Når man skal lære nye ord, er det nyttig å koble det til aktiviteter og konkreter, og filmen viser et eksempel på dette. Del filmene med elever, deltakere og foresatte!