Flerspråklige fortellinger og matematikk

Under fagområdet Antall, rom og form i Rammeplanen står det blant annet at personalet skal bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning. 

I denne artikkelen finner du et pedagogisk opplegg som viser hvordan fortellingen om Hatteselgeren kan være utgangspunkt for å arbeide med bl.a. dette fagområdet.

Gjennom formidling av litteratur kan personalet blant annet bidra til at barn oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger, at de får ulike erfaringer med å uttrykke tall, mengde og telling, blir introdusert for matematiske problemer og opplever matematikkglede.

Litteratur som er vanlig å bruke i denne sammenhengen ser ut til å være fire ulike sjangere: Telle-bøker, bøker om tall, bøker om konsepter og fortellinger som ikke er skrevet med tanke på arbeid med matematikk. 

Aper

En fortelling som engasjerer

Når vi skal velge litteratur som inviterer til å erfare matematiske sammenhenger, må en ikke bare tenke på om den tilbyr muligheter til matematikk. Personalet bør også vurdere om det er en god fortelling i seg selv, om den appellerer til barna både visuelt og verbalt, og om fortellingen oppleves som engasjerende for barna. Det viktig å ta seg tid til å lytte til fortellingen for å nyte den, før man lytter etter matematiske ideer og matematiske ledetråder. De flerspråklige fortellingene som finnes på Tema Morsmål kan være fine å anvende – også for å inspirere til matematisk forståelse. 

Utforsking av matematikk gjennom flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger åpner ikke bare for spennende flerspråklig arbeid i barnehagen. Personalet kan også på ulike måter bruke fortellingene til å skape et miljø der barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv og i kunst og kultur. Med de flerspråklige fortellingene kan dere blant annet:

Utvikle matematikkspråket som en del av språket vårt, f.eks. ved å

  • Bruke frasene som starter og avslutter fortellingene på ulike språk.
  • Bruke sanger, rim og regler som er innvevd i fortellingene.
  • Plukke ut sentrale ord og begreper som finnes i fortellingene.
Art HS BIlde xxx

La fortellingene bli utgangspunkt for matematiske samtaler med barna. Ved å lytte til fortellingen blir de en felles opplevelse, og dermed en felles kjent kontekst. Fortellingene kan bidra til å synliggjøre en setting der vi kan vise barn at matematikk eksisterer i det virkelige liv.

Utvikle et aspekt ved matematikk som er tilstede i fortellingen. Disse kan dere f.eks. få fram ved å stoppe ved ulike detaljer i fortellingen eller ha med konkretiseringsmateriell som passer.

La fortellingene bli utgangspunkt for prosjektarbeid som strekker seg over flere uker og berører flere fagområder i Rammeplan for barnehagen.

Her er flere artikler om hvorfor og hvordan dere kan arbeide med flerspråklige fortellinger.

Hatteselgeren – et pedagogisk opplegg

Matematikksenteret har i samarbeide med NAFO utviklet et pedagogisk opplegg som viser hvordan Hatteselgeren kan være utgangspunkt for å arbeide med fagområdet Antall, rom og form.

Skriv ut opplegget om Hatteselgeren og fagområdet Antall, rom og form her.

Klikk her for å komme til de flerspråklige filmene med Hatteselgeren.

Flere ressurser på Matematikksenterets nettsider

Matematikksenteret sine nettsider ligger det en rekke læringsressurser og forslag til aktiviteter som kan inspirere til arbeide med fagområdet Antall rom og form i barnehagen.