De flerspråklige fortellingene på morsmål.no

De flerspråklige fortellingene på morsmål.no kan inspirere både barnehager og skoler til å skape inkluderende leke- og læringsmiljøer. Fortellingene gir mange muligheter til å jobbe flerspråklig. Fortellingene er spesielt godt egnet i flerspråklige barnegrupper. Alle som forstår norsk vil ha glede av fortellingene. De som har et annet morsmål kan samtidig få gleden av å lytte til fortellingen på dette språket.

Er morsmålet barnets sterkeste språk, vil det forstå handlingen gjennom formidlingen på morsmålet. Det kan igjen bli en god vei til å forstå den norske fortellingen og dermed også delta i samtaler på norsk og videre arbeid med fortellingen.

Alt samlet under en meny

NAFO’s flerspråklige fortellinger har røtter fra ulike land i verden. Ved at fortellingene har bakgrunn fra ulike samfunn, bidrar de også til å bekrefte et kulturelt mangfold som barn og elever kan kjenne seg igjen i. Det kan bidra til å skape fortellerglede og gode rom for samtale om egen og andres kultur. Det å få møte en historie fra eget eller foresattes opprinnelsesland  kan gi en følelse av at familienes kulturarv er betydningsfull også i barnehagen og på skolen. En slik identitetsbekreftelse kan styrke følelsen av tilhørighet til flere samfunn og øke motivasjon for deltagelse og læring.

Lydfiler og filmer

Finn flere filmer på NAFOs filmkanal på YouTube

De flerspråklige fortellingene er publisert som filmer på Nafos filmkanal på YouTube. Her finner du den samme fortellingen presentert på flere språk. De tospråklige filmene passer for hele barne- og elevgrupper, selv om ikke alle kan begge språk. I tillegg til fimene på YouTube, finnes det flere lydfiler publisert på morsmål.no tilhørende noen av fortellingene. Lydfilene er nedlastbare og  sammen med tekst og bilde kan dette legge til rette for arbeid med digitale ferdigheter. Kanskje elevene kan lage sin egen film?

Tekstark og bildebøker

Apen og krokodillen utsnitt bok

De flerspråklige fortellingene er publisert som bildedbøker og tekstark. Teksten kan leses på norsk eller morsmålet, eller kanskje på begge språk? Bildebøkene er publisert med fine illustrasjoner. De kan lastes ned, skrives ut og trykkes opp som bildebøker til bruk i barnehagen og i skolen. På skolen kan elevene lese tekstene selv, i samarbeid eller blir lest for. Noen av fortellingene er publisert som tekstark på norsk med plass til oversettelse. Kanskje elevene kan oppmuntres til å oversette en eller flere av fortellingene til språk de kan? I barnehagen kan bildebøkene brukes i samlingsstund eller til en lesestund.

Redigerbare dokumenter tilgjengelig

Tesktark og bildebøker er i hovedsak publisert i en ikke- redigerbar versjon. Det sikrer at teksten på de ulike bøkene er kvalitetessikret og at de er publisert på riktig måte. Mange tospråklige lærere og andre ønsker av ulike grunner til å ha mulighet til å redigere i tekstene. Kanskje man skal lage oppgaver eller annet pedagogisk arbeid. Lage ordlister eller arbeidet med å «bryte opp teksten» i norskfaget?  Derfor ligger det også redigerbare versjoner tilgjengelig. Det er å anbefale at en språkkyndig kvalitetssikrer tekstene ved eventuell redigering.

Nedlastbare illustrasjoner

Til noen av fortellingene ligger det illustrasjoner som er beregnet til å trykke ut. Det er kunstneren Svetlana Voronkova som har laget mange av illustasjonene. Bruk illustasjonene som dekorative bilder i barnehagen og skolen, som utgangspunkt til samtale om foretellingene og som ispirasjon til å utvikle egne illustasjoner eller samt annet pedagogisk arbeid innenfor de estetiske fagene i skolen.