Tilgjengelig på

Morsmål

Her finner du gratis ressurser i tilknytning til læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Det er ulike ressurser på ulike språk.

Norske ord og utrykk forklart på somali

Somali

Ali Mohammed Mohammed har utviklet en Youtubekanal. Kanalen heter Norsk som andrespråk og inneholder egenproduserte videoer som forklarer typiske norske utrykk på somali. Teksten står på norsk og er forklart på somali. Ali har også skrevet et en bok om temaet som forklarer norske utrykk på somali. Boken er ment for elever i grunnskolen, videregående og …