Lag et språkportrett

Hvordan kan lærere legge til rette for flerspråklighet i klasserommet?  

Elevene er eksperter på sin flerspråklighet, mens lærere kan være «detektiver» og legge til rette for at flerspråklighet brukes som en læringsstrategi. I denne filmen ser vi nærmere på Språkportrettet som et verktøy for å bli kjent med elevenes språklige repertoar. Vi møter blant annet elever og lærer Umran Dede på Sofienberg ungdomsskole.  

Laget av NAFO og Medieseksjonen ved OsloMet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, 2022
Sofienberg ungdomsskole, Oslo
Lengde: 
7:15

Oppgaver til filmen

  1. Lag ditt eget språkportrett. Presenter det gjerne for elevene dine.
  2. La elevene lage sine egne språkportrett.
  3. La elevene sitte i grupper og presentere sine språkportrett for hverandre.
  4. Transspråking er å bruke flere språk om hverandre, sier forsker Joke Dewilde i filmen. Hvordan kan du bruke transspråking strategisk i din undervisning?   

Last ned maler til Språkportrett herfra (heteroglossia.net)