Memoryspill: halloween

Morsmål.no har laget et memoryspill på flere språk. Spillet kan bidra til å synliggjøre flere språk og fungere som en naturlig arena for å høre flere språk i barnehagen og skolen.
Memoryspillet inneholder 30 ulike ord som forbindes med Halloween, og er tilgjengelig på flere språk. Spillet ligger ute i et format hvor du kan redigere og i et format som ikke kan redigeres. Vi anbefaler å bruke den ikke-redigerbare versjonen hvis du ikke behersker det valgte språket.

Spilleregler

Vi har laget et dokument med beskrivelse av tre mulige måter å bruke kortene.

pdfSpilleregler: Halloweenmemory

Dokumenter

Redigerbar versjon av norsk bokmål halloween-memory