Informasjonshefte om identitet og tilhørighet

Organisasjonen Voksne for Barn har laget hefte; Hvordan finne tilhøringhet uten å miste seg selv? Heftet tar for seg hvordan man styrker de unge, anerkjenner det som kan være vanskelig og bevisstgjør både de unge selv og de voksne rundt dem, om deres mange ressurser og ferdigheter.

Heftet finnes på 10 språk