Plakat: Jeg har bare lekt

Etter en dag i barnehagen spør familien: «Hva har du gjort i barnehagen i dag da?».
Ofte kan barnet svare kort: «Jeg har bare lekt …» 

Denne plakaten synliggjør lekens betydning og egenverdi. Plakaten er oversatt til mange språk, og gir familiene et innblikk av barnehagehverdagen. Plakaten er utarbeidet og oversatt av NAFO, med inspirasjon av Kari Pape (2012), og med støtte fra Rammeplanen for barnehagen – innhold og oppgaver (2017).  

I denne artikkelen finner du plakaten på både nynorsk og bokmål.

Skriv ut, heng opp og/eller send med hjem!

Bokmål – «Jeg har bare lekt-plakaten»

Nynorsk – «Jeg har bare lekt-plakaten»