Film om flerspråklige fortellinger fra Johannes læringssenter

Har dere lyst til å arbeide med flerspråklige fortellinger? På Johannes Læringssenter i Stavanger har veilederkorpset for barnehagene i kommunen sammen med basen for flerspråklige assistenter og fortelleren Marianne Stenerud laget en film med tips og ideer til hvordan en kan arbeide med flerspråklige fortellinger.

De har gjennom dette arbeidet ønsket å synliggjøre ulike morsmål i barnehagen.

Ved å ta utgangspunkt i fortellinger fra ulike kulturer på ulike språk har de ønsket å gi alle barn både identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse. De erfarer at barnehagene blir flerspråklighet fellesskap til glede for hele barnegruppa.

Dette er et godt ekesmpel på hvordan barnehagen kan arbeide i tråd med den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver:

«Personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse.»
(Kunnskapsdepartementet 2017)