Lær språk med Bildetema

Bilde av to personer som peker på innholdet på en IPAD
Foto: Elise Wagner Finnanger

Besøk Bildetema her:
Bildetema – Norge (bokmål)

Hva er Bildetema?

Bildetema er en flerspråklig bildeordbok med bilder, tekst og lyd inndelt etter temaer. Bildeordboka kan være et utgangspunkt for arbeid med språk i barnehage, skole og voksenopplæring. Den inneholder et grunnleggende ordforråd bestående hovedsakelig av substantiv og adjektiv. I skrivende stund inneholder Bildetema om lag 1200 ord fordelt på 21 temaer.