Bli inspirert av Larvik kommune

Barnehagene i Larvik ble invitert til en markering av den internasjonale morsmålsdagen. Arrangementet var et samarbeid mellom barnehageadministrasjonen, tospråklig assistanse, kulturskolen og biblioteket.

Dagen ble feiret med både en utstilling og samling med eventyr og sanger på ulike språk. Flere barnehager i Larvik har bidratt til en utstilling med temaer de har arbeidet med den siste tiden, og som synliggjør språkene som snakkes i barnehagen.  På utstillingen var det også barnebøker på mange språk som kunne lånes med hjem. 

Fellessamling

Samlingen for barnehagene ble raskt fulltegnet – rundt 70 barn og 30 voksne deltok! Virksomhetsleder for Kultur og Oppvekst Barnehage, Sissel Gro Johnson, ønsket alle velkommen og ga ros til barnehagene for den flotte utstillingen.  

I samlingen var det både sanger og eventyr på flere språk. Eventyret Den lille røde høna ble fortalt parallelt på norsk og arabisk av Gro Svolsbru og Dima Khatib.

Fra Lysheim barnehage fikk vi være med på barnas eget bøtteteater og pantomimeteateret Skinnvotten framført av René Beathe Hansen.

Til slutt måtte det kjente og kjære Bukkene Bruse-eventyret være med. Denne gangen snakket trollet bulgarsk, den lille bukken arabisk, den mellomste filippinsk og den største bukken polsk –  mens det hele ble fortalt på norsk.

All foto: NAFO