Plakat:

Verb på lekeplassen

Plakaten inneholder snakkebobler som beskriver hva barna gjør. Plakaten finnes på norsk og somali, men det finnes en plakat med tomme snakkebobler slik at du selv kan fylle inn ønsket språk.