Nasjonale Tema Morsmålskonferansen 2015

Den 26. og 27. november 2015 ble NAFOs fjerde Nasjonale Tema Morsmålskonferanse avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus. Målgruppen for årets konferanse var tospråklige lærere, morsmålslærere, tospråklige barnehagelærere og assistenter i barnehagen. De underviser i og arbeider med ett av følgende språk:

Arabisk, dari, persisk, kurdisk sorani, litauisk, polsk, russisk, somali, thai og tigrinja.

På konferansen hadde de 180 deltagerne to meningsfulle dager med faglig input og erfaringsdeling på tvers av språk og kommuner.

På konferansens første dag var deltakerne samlet i plenum. I løpet av dagen var det faglige innlegg, samt god tid til å snakke sammen og besøke stands med informasjon og inspirasjon til flerspråklig arbeid i barnehage og skole.

NAFOs leder, Sigrun Aamodt, åpnet konferansen og pekte i sitt innlegg på hvor viktige flerspråklig personale er i barnehager og skoler. De kan forklare ulike fag på mange språk, gi språklig støtte i ulike situasjoner og bidra til positiv synliggjøring av ulike kulturelle og språklige ferdigheter hos barn og elever. Flerspråklig personale spiller også en viktig rolle når det gjelder kommunikasjon og samarbeid med hjemmene.

På nettstedet Tema Morsmål har NAFO de siste årene utviklet og publisert flere. På konferansen framførte forteller Charlotte Øster og barnehagemedarbeider i den arabiske redaksjonen, Ilham Tawfiq, en flerspråklig fortelling på norsk og arabisk: «Den lille røde høna og hvetekornene».

naturfagsenteretDagens første faglige innlegg hadde tittelen «Flerkulturell pedagogikk – hva og for hvem?» Fikria Akkouh, rådgiver på NAFO, engasjerte deltakerne med sine refleksjoner rundt dette temaet. Identitet, forståelse, likeverdighet er stikkord fra hennes forelesning.

NAFO samarbeider med andre nasjonale sentre. I 2015 har NAFO blant annet samarbeidet med Naturfagssenteret. Rim Tusvik og Berit Haug inspirerte deltakerne med innlegget: «Naturfag for å lære språk – språk for å lære naturfag». Gjennom innlegget fikk deltakerne mange tips til hvordan naturfag kan berike elevers fagspråk, og en utdypet forståelse av fagets egenart.

Midt på konferansens første dag var det duket for faglig mingling. Her fikk deltakerne mulighet til å snakke mer med hverandre, på tvers av språk og kommunegrenser. Et av hovedpoengene med Tema Morsmålskonferansen er å dele erfaringer, bli inspirert og lære av hverandre. Deltakerne kunne også besøke ulike stands, bli inspirert til flerspråklig pedagogisk praksis og få annen relevant informasjon. Utdanningsdirektoratet deltok på konferansen og presenterte ulike læremidler i morsmål og tospråklig fagopplæring, som har fått støtte fra Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning. Det flerspråklige bibliotek (DFB) viste frem litteratur på forskjellige morsmål, Høgskolen i Oslo og Akershus presenterte sin lærerutdanning for tospråklige lærere. Naturfagssenteret presenterte sine ressurser, det samme gjorde NAFO.

Innlegg MålfridEtter lunsj fikk deltakerne høre om og bli kjent med NAFOs ressurser. Målfrid Bleka og Hanne Haugli snakket om hvordan barnehager og skoler kan legge til rette for en god start for nyankomne barn og elever. Temaet er meget aktuelt i disse dager, og innlegget ble godt mottatt.

Marken barnehage fra Bergen fulgte så opp med et praksisnært og meget engasjerende innlegg om sang og musikk i en flerkulturell barnehage. Nå fikk deltakerne være med å synge og lage rytmer. Det falt i smak, og latteren satt løst i lokalet. Med enkle grep viste Jannicke Ellingsen og Torill Andreassen hvordan tomflasker og egen kropp kan bidra til å skape gode pedagogiske situasjoner i en barnehage.