FN`s barnekonvensjon // د ماشومانود حقونو نړیوال کنوانسیون

.I innlegget finnes en lesetekst om FNs barnekonvensjon med tilhørende oppgaver