Rettigheter til familier med barn med funksjonsnedsettelse // CARRUURTA OO DHAN WAXAY XAQ U LEEYIHIIN BARBAARIN FIICAN

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget animasjonsfilmer om tjenestetilbud og rettigheter til minoritetsfamilier som har barn med funksjonsnedsettelser.