Fader Jakob // Waryaa Jaamac

Foto: Himchenko/ AdobeStock

Waryaa Jaamac

Waryaa Jaamac waryaa Jaamac

Miyaad hurudaa miyaad hurudaa

saacadii waay ciyeeysaa saacadii waay ciyeeysaa

kac oo toos kac oo toos.

 

Lydskrift:

Warya Jama, Warya Jama

Mia huru-da, mia huru-da

sa-a-di wa i-y-sa, sa-a-di wa i-y-sa

ka o tos, ka o tos.