Fader Jakob på flere språk

Versene er samlet av Pedagogisk fagsenter og tospråklige assistenter i bydel Gamle Oslo