Tema morsmål 10 år! – En hilsen fra Bodø


Forfatteren Khaled Hosseini har skrevet så fint: «Dersom kultur var et hus, så var språk nøkkelen til inngangsdøren og alle rommene i huset».
De tospråklige lærerne i Bodø kommune blir ofte kalt for «gullnøkler» p.g.a. den jobben de gjør med våre flerspråklige elever. De åpner mange små og store dører for våre om lag 300 elever som har særskilt språkopplæring i kommunen.

Bodø kommune er en langstrakt kommune og det er mange mil fra nord til sør. De tospråklige lærere kjører mange mil (noen tar til og med båt/ferge) hver uke for å komme til den eleven som trenger deres hjelp både faglig og sosialt. For noen elever består hjelpen i å få snakke med en voksen som snakker deres morsmål, for andre består hjelpen i det faglige stoffet som de skal lære og forstå, og det finnes noen som venter på sin tospråklig lærer for å dele en opplevelse eller for å stille spørsmål om hvordan skolen fungerer i Norge.

Bankgata ungdomsskole har personalansvar for de tospråklige lærerne i Bodø kommune. I år har vi 27 tospråklige lærere som hjelper, støtter, anerkjenner og er gode rollemodeller for både nyankomne og andre flerspråklige elever i Bodøs grunnskoler. Det er ingen lærere som har så mange samarbeidspartnere som våre tospråklige lærere. Det er ingen andre lærere i kommunen som tar så mange telefoner hjem til elevenes foreldre med informasjon om turer, klasseaktiviteter og samarbeidsmøter.

Selv om vi jobber mye med felles faglig utvikling, står ofte den tospråklige læreren ganske alene i jobben på den enkelte skole og har kanskje ikke en samarbeidspartner når det gjelder de utfordringene den aktuelle eleven sitter med. Tema Morsmål har vært en arena våre tospråklige lærere har brukt mye som støtte, inspirasjon og anerkjennelse i deres daglige jobb med elevene. Matematikkbegreper trekkes ofte frem når de blir spurt om hva de finner som mest nyttig på disse sidene. Tospråklige eventyr inspirerer og bildeordbøker er gode å bruke for de helt nye elevene. Å få tilgang til fagstoffet på elevens morsmål gjør det lettere for våre tospråklige lærere å sikre kvaliteten når det gjelder faglig undervisning.

Tema Morsmål er blitt 10 år!

Redaksjonen har vokst med årene og vi håper at den fortsetter å vokse fordi 10 år er ingen alder. Tema Morsmål er en viktig og nødvendig arena som sikrer kvalitet, likeverd, mangfold og hjelper til å åpne nye dører for våre flerspråklige elever. Takk for alle redaksjonene som jobber iherdig for at sidene skal være oppdaterte, innovative og inspirerende. Gratulerer hjerteligst med dagen, Tema Morsmål!

Hilsen fra Bodø